Nasıl Olunur?

1. Sınıf Noter Nasıl Olunur? Noter Açma Maliyeti ne Kadar?

1. Sınıf Noter Nasıl Olunur? Noter Açma Maliyeti ne Kadar? Bu yazımızda en çok merak edilen mesleklerden olan Noter olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir? Noterlik Belgesi Nasıl Alınır? 1. ve 2. Sınıf Noter Ne demek? Noter Olma Şartları ve Noter Yaşı Kaç Olmalı? gibi tüm merak edilenleri yazımızın devamında öğrenebilirsiniz.

1. Sınıf Noter Nasıl Olunur?

1 sinif noter nasil olunur

En popüler meslekler arasında yer alan ve Noter olmak isteyenlerin en çok merak ettiği sorulardan biri de Noter Nasıl Olunur? Genel olarak kişilerin hakların korunması ve hemen hemen tüm resmi işlemlerde sık sık gidilen Noter Olmak için bazı şartlar gereklidir.  Noter olmak belirli bir süreç ve başvuru durumu söz konusudur.

Noter nasıl olunur? sorusuna geçmeden önce Noter nedir? hakkında kısaca bir bilgi verelim; Noter, bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir.

Noterler ise üç sınıfa ayrılır. İlk defa üçüncü sınıf bir noterliğe atanarak mesleğe girenlerin, işe başladıkları tarihte üçüncü sınıf hizmeti başlar. Noterin ikinci ve üçüncü sınıfta asgari hizmet süresi dörder yıldır. Bu sürenin sonunda noterin sınıfının yükselebilmesi, Adalet müfettişi tarafından hakkında düzenlenen son hal kağıdında olumlu kanaat belirtilmiş olmasına bağlıdır.

Bir kamu hizmeti olarak da bilinen Noterliklerde mesleği yürüten kişiye Noter denir. Öncelikle belirtelim ki; Noter olmak için Hukuk Fakültesi mezunu olmanız gerekir. Mezuniyet tamamlandıktan sonra da Noterlik Belgesi almalı ve bunun içinde avukatlık stajı görevini de zamanında yerine getirmeniz gerekir. Noterlik Belgesi ise Adalet Bakanlığı tarafından verilir.

Noterliğe Kabul Şartları: Noter olabilmek için, noterlik stajını tamamlayarak, noterlik belgesini almış olmak şarttır. Ancak, Adlî veya askerî yargı hâkimlik yahut savcılıklarına veyahut hukuk fakültesi mezunu olup, idarî yargı hâkimlik veya savcılıklarına atanmış veya avukat unvanını kazanmış olan veya Avukatlık Kanununa göre staj ve avukatlık sınavı şartlarından olarak avukatlığa kabul olunmaya hak kazanmış bulunanlar, noterlik stajına tâbi değildirler.

Bu sayılanlar gerekli belgeleri eklemek suretiyle Adalet Bakanlığına bir dilekçe ile başvurmaları üzerine, yapılan inceleme sonunda, noter olmaya engel teşkil eden bir durumları bulunmadığı anlaşıldığı takdirde, Noterlik belgesi verilir.


Noterlik Belgesi Nasıl Alınır?

noterlik belgesi nasil alinir

Türkiye Noterler Birliği resmi web sitesinde yayımlanan verilere göre; Noterden onaylı nüfus cüzdanı örneği ya da nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği.​

 • Ad-soyad değişikliği varsa, bu hususu gösteren belgenin aslı veya noterden onaylı örneği.
 • Hukuk fakültesi diploması veya çıkış belgesi, “ilgili Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki bir fakülteden mezun olmuş ise YÖK tarafından düzenlenmiş denklik belgesi “. (İlgili fakülteden, YÖK’ten ya da noterden onaylı)
 • Hükümlülüğünün bulunmadığına dair Cumhuriyet başsavcılığından alınmış belge. (18 yaşından sonra ad, soyad, doğum ​tarihi ve evlenme nedeniyle soyadı değişikliği gibi sabıka kaydı çıkarılmasına esas nüfus bilgilerinde değişiklik olduğu takdirde, önceki bilgilere göre de alınmış sabıka kaydının eklenmesi. )
 • Noterlik görevini devamlı ve gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malül olunmadığını açıkca gösterir, resmi tabip, sağlık ocağı veya hastaneden alınacak SAĞLIK RAPORU.
 • İkamet adresi ve telefon numarası (beyan şeklinde)
 • Halen kayıtlı bulunduğu (kaydını sildirmiş ise daha önce kayıtlı bulunduğu) barodan alınacak, bilfiil yapılan avukatlık müddetini ve hakkında disiplin takibatı bulunup bulunmadığını gösterir belge.
 • Halen bir kurumda çalışılıyor ise, sicil özeti veya hizmet belgesi ile hakkında halen devam eden siciline geçmeyen ceza veya disiplin yönünden soruşturma ya da kovuşturma bulunup bulunmadığını gösterir belge.
 • Avukatlık ruhsatnamesi örneği. (noterden , T. Barolar Birliğinden veya ruhsatnamenin verildiği barodan ya da halen kayıtlı bulunduğu barodan onaylı)
 • 1512 sayılı Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11. bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair ekli örneğe uygun olarak düzenlenip ilgilisince imzalanmış BEYANNAME.
 • 4 adet (4×6) ebadında mutlaka renkli, cübbesiz, bayanlarda usulune uygun, erkeklerde sakalsızceket ve kravatlı çektirilmiş vesikalık fotoğraf.
 • Noterlik belgesi verilmesi isteğini kapsayan ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış imzalı DİLEKÇE.

Noter Olma Şartları Nelerdir?

noter olma sartlari nelerdir

 • Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları noterlik için başvuru yapabilir.
 • Adayların 23 yaşını bitirmiş olması ve 50 yaşından da büyük olmaması gerekir.
 • Hukuk Fakültesinden mezun olmak gerekir.
 • Erkek adayların; askerliğini bitirmiş olması ya da askerlikten muaf olduklarını gösterir bir belge sunmaları gerekir.
 • Noterlik ya da noter stajyerliğinin dışında herhangi bir işte çalışmamak ya da başka bir işe sahip olmamak gerekir.
 • Noterlik mesleğini küçük düşürecek etik olmayan davranışlardan uzak durmak gerekir.
 • Mahkeme tarafından kesinleştirilen karar sonucunda; savcı, avukat, hakim, memur ya da noter olmaktan men edilmemiş gerekir. Bu haklardan men edilen kişiler ise, noter olamazlar.
 • Akıl sağlığının yerinde olması gerekir.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından kısıtlanmamış olmak gerekir.
 • Kişiler hakkında acizlik kararı çıkartılmamış olması gerekir.
 • Noter olmak için en az 4 yıl hakim, savcı, avukat ya da akademisyen olarak görev yapmanız gerekir.

Noterlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru Şartlarını Kontrol Edin: Noter olabilmek için belirli şartları sağlamak gereklidir. Bu nedenle; noterlik başvurusu yapmadan önce, Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan noterlik başvuru şartlarını detaylı bir şekilde incelemeniz mecburidir.
Gerekli Belgeleri Toplayın: Noterlik başvurusu yapmak için gerekli belgeleri toplamalısınız. Bu belgeleri ise aşağıdaki alt başlık üzerinden inceleyebilirsiniz.
Başvuru Merkezine Başvurun: Noterlik başvurusunu yapmak için İstanbul’da bulunan Adalet Bakanlığı Noterlik İşleri Genel Müdürlüğü’ne doğrudan başvuru yapmanız zorunludur.
Başvuru Ücretini Ödeyin: Noterlik başvurusu yapmak için belli bir ücret ödemeniz gerekir. Ücretler her yıl belirlenir ve Adalet Bakanlığı tarafından açıklanır.
Başvuru Sürecini Takip Edin: Noterlik başvurusu yapmanın ardından, başvurunuzun durumu hakkında bilgi almak isterseniz; Adalet Bakanlığı Noterlik İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak süreci takip edebilirsiniz.

Ayrıca Türkiye Noterler Birliği Resmi web sitesinde yayınlanan bilgiler aşağıdaki gibidir.

NOTER OLABİLMEK İÇİN

SERBEST, KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN AVUKATLAR VE HAKİM ADAYLARI İÇİN NOTERLİK STAJINDAN BAĞIŞIKLI OLARAK “NOTERLİK BELGESİ” ALMAK İSTEYENLERİN VERECEKLERİ BELGELER
 1. Noterden onaylı nüfus cüzdanı örneği ya da nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği.​
 2. Ad-soyad değişikliği varsa, bu hususu gösteren belgenin aslı veya noterden onaylı örneği.
 3. Hukuk fakültesi diploması veya çıkış belgesi, “ilgili Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki bir fakülteden mezun olmuş ise YÖK tarafından düzenlenmiş denklik belgesi “. (İlgili fakülteden, YÖK’ten ya da noterden onaylı)
 4. Hükümlülüğünün bulunmadığına dair Cumhuriyet başsavcılığından alınmış belge. (18 yaşından sonra ad, soyad, doğum ​tarihi ve evlenme nedeniyle soyadı değişikliği gibi sabıka kaydı çıkarılmasına esas nüfus bilgilerinde değişiklik olduğu takdirde, önceki bilgilere göre de alınmış sabıka kaydının eklenmesi. )
 5. Noterlik görevini devamlı ve gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malül olunmadığını açıkca gösterir, resmi tabip, sağlık ocağı veya hastaneden alınacak SAĞLIK RAPORU.
 6. İkamet adresi ve telefon numarası (beyan şeklinde)
 7. Halen kayıtlı bulunduğu (kaydını sildirmiş ise daha önce kayıtlı bulunduğu) barodan alınacak, bilfiil yapılan avukatlık müddetini ve hakkında disiplin takibatı bulunup bulunmadığını gösterir belge.
 8. Halen bir kurumda çalışılıyor ise, sicil özeti veya hizmet belgesi ile hakkında halen devam eden siciline geçmeyen ceza veya disiplin yönünden soruşturma ya da kovuşturma bulunup bulunmadığını gösterir belge.
 9. Avukatlık ruhsatnamesi örneği. (noterden , T. Barolar Birliğinden veya ruhsatnamenin verildiği barodan ya da halen kayıtlı bulunduğu barodan onaylı)
 10. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11. bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair ekli örneğe uygun olarak düzenlenip ilgilisince imzalanmış BEYANNAME.
 11. 4 adet (4×6) ebadında mutlaka renkli, cübbesiz, bayanlarda usulune uygun, erkeklerde sakalsızceket ve kravatlı çektirilmiş vesikalık fotoğraf.
 12. Noterlik belgesi verilmesi isteğini kapsayan ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış imzalı DİLEKÇE.
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Adres : Milli Müdafa Caddesi No: 22 Bakanlıklar / ANKARA​

BEYANNAME

1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre, noterliğe engel bir halim olmadığını, gerek cezai ve gerekse inzibati bir karar sonucu hakim, savcı, avukat ve memur olma niteliğini kaybetmediğimi mesleğin vakar ve haysiyetiyle bağdaşmayan herhangi bir meşgalede bulunmadığımı, mahkeme kararı ile tasarruf ehliyetimin sınırlandırılmış bulunmadığını, hakkımda aciz vesikası veya iflas kararı verilmemiş olduğunu beyan ederim.

      /        / 20

İmza


Noterler Nerede Çalışır?

Noter tasdiki yasal işlemlerin yürütülmesinde görev alır. Bu nedenle yasal işlemlerin yapıldığı yargı bölgelerinde noterlerle görüşmek mümkün olur. Noterler Türkiye’nin her yerinde etkinlik gösteren meslek grupları arasındadır.

Noterler Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemeleri yanında Adalet Bakanlığı tarafından kurulmuştur. Noter olmak demek, bu kuruluşların talebi üzerine yasal işlemlerini gerçekleştirmektir. Belirli bir alanda sadece bir noter bulunmaz. Bazı yargı bölgelerinde birden çok noter yer alabilir.

Noterler Ne İş Yapar?

Noterler, Türkiye’deki hukuk sisteminin işlerini sağlıklı bir şekilde yürütmesinde yardımcı olan meslek grubudur. Noter nasıl olunur diye merak edenler Hukuk Fakültesi ve ardından yapılacak süreçlerin takibi ile gerçekleştirilir. Bu süreç sonunda noter tarafından yapılacak tasdikli işlemler malik statüsündedir.

Yani mahkemede delil olarak kabul edilebilir. Ayrıca noterler, vatandaşlar ve hukuk arasında kurulan ilişkileri sağlar.

Noterler, vatandaşlara mahkemeye gitmeden hak ve menfaatlerini koruma ve güvence altına alma olanağı sağlar. Noter yasal bir güven mekanizması olarak hareket eder. Örneğin çizim, resim, yarışma programı noter gözetimi altında gerçekleşir. Bu itibarla noter olmak bu kuruluşlarda tanık, onay mekanizması ve güven mekanizması haline gelmektedir.


Noter Maaşları 2024 Ne Kadar?

Deneyime Göre Maaşlar

Noter, deneyimine göre aylık ne kadar maaş alır inceleyebilirsiniz.

Deneyim Süresi En Düşük Maaş Ortalama Maaş En Yüksek Maaş
0 – 1 Yıl 43.100₺ 73.800₺ 120.100₺
2 – 4 Yıl 52.700₺ 94.600₺ 150.800₺
5 – 9 Yıl 60.100₺ 108.000₺ 156.900₺
10 Yıl + 63.500₺ 112.200₺ 164.100₺

👉 Kaymakam Nasıl Olunur, Şartları Nelerdir? 

Bizi İnstagram’ dan takip etmek için TIKLAYINIZ

4 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu