Bilgi Havuzu

2024 LGS Kimler Girebilir? 2024 LGS Hakkında Bilinmesi Gerekenler

LGS sınavına hazırlanan adaylar 2024 LGS Sınavı Nedir? 2024 LGS Kimler Girebilir? merak etmekte. 2024 yılında LGS girecek öğrenciler için bu yazımızda LGS 2024 hakkında bilinmesi gerekenleri derledik. LGS 2024  Nasıl Çalışılır? 2024 LGS Sınavına Kimler  Girebilir? Gelin birlikte 2024 LGS Sınavı Konu ve Soru Dağılımını  öğrenelim…

2024 LGS Kimler Girebilir?

2023 lgs kimler girebilir

Liselere Geçiş Sistemi yani LGS 2018 yılından bu yana uygulanmaya başlanan ve merkezi bir sınavdır.  Sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumlarına öğrencileri seçmek amacıyla yapılan LGS Sınavı 2024 yılında da yine yapılacaktır.

YKS’ den önce önemli bir sınav olan LGS,  öğrencilerin gelecek hedefleri için önemli yer tutmaktadır. Hal böyle olunca LGS hazırlanan öğrencilerin LGS 2024 hakkında tüm detayları bilmeleri gerekmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yapılan ve Merkezi Sınavla öğrenci alacak olan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla gerçekleştirilen, 8’inci sınıf öğretim müfredatı göz önünde bulundurularak düzenlenen ve çoktan seçmeli 90 sorudan oluşan  ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde iki oturumda gerçekleştirilen sınavdır.

Günümüzde MEB tarafından “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav”  şeklinde isimlendirilmektedir. LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir ve PISA, TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen sorulardan oluşmaktadır.

Aynı gün içinde iki oturum halinde uygulana LGS’ ye girmek zorunlu değildir. Lakin LGS’ ye sadece 8. sınıf öğrencileri girmektedir.


LGS Sınavı Konu ve Soru Dağılımı

2023 lgs sinavi konulari ve soru dagilimi

İki oturumdan oluşan LGS sınavında 8. Sınıf öğrencilerinin müfredatına uygun sorular sorulmaktadır. Sabah oturumunda uygulanan sözel bölümünde 50 soru sorulmakta ve sınav süresi 75 dakikadır.

Öğlenden sonra uygulanan sayısal bölümden 40 soru olup sınav süresi 80 dakikadır. Sözel testinde Türkçe 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10, Din Kültürü ve Ahlak bilgisi 10, Yabancı Dil (İngilizce) 10 soru, Sayısal Testinde Matematik 20, Fen Bilgisi 20 soru olacak şekilde toplam 90 soru çıkmaktadır.

Sınava giren öğrencilerin başarı sıralamaları göz önünde bulundurularak iki şekilde yerleştirme işlemi yapılmaktadır. Merkezi yerleştirme olarak bilinen ve LGS puanı ile öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Program ve Proje Uygulayan eğitim kurumları, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programlarına yerleştirme işlemi yapılmaktadır.

Yerleştirme işlemi yapılırken %70 sınav başarı puanı,%30 diploma notu olacak şekilde hesaplama  yapılmaktadır. Sınavda bütün sorulara doğru cevap veren öğrenci 500 tam puan almaktadır. İkinci olarak adrese dayalı yerleştirme işlemidir. Bunun için öğrenciler sınava girmek zorunda değiller.

Sınav başvuruları öğrencinin öğrenim gördüğü okul tarafından MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) ‘nın resmi internet sitesinden yapılacaktır.

LGS’ de yer alan dersler aşağıda listelenmiştir.

Birinci oturum sözel alan dersleri aşağıda listelenmiştir.

 • Türkçe
 • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 • Yabancı Dil

İkinci oturum sayısal alan dersleri aşağıda listelenmiştir.

 • Matematik
 • Fen Bilimleri

LGS’de Ders Konuları

2023 lgs ders konulari

LGS ders konuları aşağıda listelenmiştir.

LGS Türkçe ders konuları aşağıda listelenmiştir.

 • Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil, Zarf-Fiil)
 • Cümlenin Ögeleri
 • Cümle Türleri (İsim ve Fiil Cümlesi, Kurallı ve Devrik Cümle, Basit, Birleşik, Sıralı, Bağlı Cümle)
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam İlişkileri
 • Cümle Yorumlama
 • Metin Türleri (Fıkra, Makale, Deneme, Roman, Destan, Haber, Günlük, Anı, Hikâye, Masal, Fabl, Röportaj, Biyografi, Otobiyografi, Dilekçe, Reklam)
 • Söz Sanatları (Abartma, Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Karşıtlık)
 • Yazım (İmla) Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Paragrafın Anlam Yönü
 • Paragrafın Yapı Yön
 • Tablo ve Grafik İnceleme
 • Görsel Yorumlama
 • Sözel Mantık (Akıl Yürütme)
 • Cümlede Anlam
 • Fiillerde Çatı
 • Noktalama İşaretleri
 • Yazım Kuralları
 • Anlatım Bozuklukları

LGS Türkçe dersinde adaylara toplam 20 soru sorulmaktadır.

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders konuları aşağıda listelenmiştir.

 • Bir Kahraman Doğuyor
 • Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler
 • Ya İstiklal Ya Ölüm
 • Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar
 • Demokratikleşme Çabaları
 • Atatürkçülük
 • Atatürk Dönemi
 • Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü
 • İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde adaylara toplam 10 soru sorulmaktadır.

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders konuları aşağıda listelenmiştir.

 • Kader ve Kaza İnancı
 • İnsanın İradesi ve Kader
 • Kaderle İlgili Kavramlar
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa
 • Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı
 • İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
 • Zekât ve Sadaka İbadeti
 • Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb
 • Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı
 • Din, Birey ve Toplum
 • Dinin Temel Gayesi
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf
 • Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı
 • Hz. Muhammed’in Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği
 • Hz. Muhammed’in Merhametli ve Affedici Oluşu
 • Hz. Muhammed’in İstişareye Önem Vermesi
 • Hz. Muhammed’in Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı
 • Hz. Muhammed’in Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti
 • Hz. Muhammed’in İnsanlara Değer Vermesi
 • Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı
 • İslam Dininin Temel Kaynakları
 • Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları
 • Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde adaylara toplam 10 soru sorulmaktadır.

LGS İngilizce ders konuları aşağıda listelenmiştir.

 • Unit 1: Friendship
 • Unit 2: Teen Life
 • Unit 3: In the Kitchen
 • Unit 4: On the Phone
 • Unit 5: The Internet
 • Unit 6: Adventures
 • Unit 7: Tourism
 • Unit 8: Chores
 • Unit 9: Science
 • Unit 10: Natural Forces

LGS yabancı dilde adaylara toplam 10 soru sorulmaktadır.

lgs 2023 matematik dersi konulari ve soru dagilimi

LGS Matematik ders konuları aşağıda listelenmiştir.

 • Çarpanlar ve Katlar
 • Üslü İfadeler
 • Kareköklü İfadeler
 • Veri Analizi
 • Basit Olayların Olma Olasılığı
 • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
 • Doğrusal Denklemler
 • Eşitsizlikler
 • Üçgenler
 • Eşlik ve Benzerlik
 • Geometrik Cisimler
 • Dönüşüm Geometrisi

LGS matematikte adaylara toplam 20 soru sorulmaktadır.

LGS Fen Bilimleri ders konuları aşağıda listelenmiştir.

 • Mevsimlerin Oluşumu
 • İklim ve Hava Hareketleri
 • DNA ve Genetik Kod
 • Kalıtım
 • Mutasyon ve Modifikasyon
 • Adaptasyon (Çevreye Uyum)
 • Biyoteknoloji
 • Basınç
 • Periyodik Sistem
 • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
 • Kimyasal Tepkimeler
 • Asitler ve Bazlar
 • Basit Makineler
 • Besin Zinciri ve Enerji Akışı
 • Enerji Dönüşümleri
 • Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
 • Sürdürülebilir Kalkınma
 • Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
 • Elektrik Yüklü Cisimler
 • Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

LGS fen bilimlerinde adaylara toplam 20 soru sorulmaktadır.

LGS birinci oturumda adaylara toplam 50 soru, ikinci oturumda ise 40 soru sorulmaktadır. Toplam 90 sorudan oluşan LGS’de sorulan konuların soru dağılımı yıldan yıla değişiklik göstermektedir. LGS’de sorulmuş olan soruların konu dağılımları aşağıda tablo şeklinde belirtilmiştir.


LGS Türkçe Soru Dağılımı Tablosu

2023 lgs sinavi konulari

KONU İSMİ 2018 2019 2020
Fiilimsiler 1 1 1
Sözcükte Anlam 2 2 1
Deyimler ve Atasözleri 1
Söz Sanatları 1
Cümlede Anlam 2 2 2
Parçada Anlam 8 3 4
Cümlenin Öğeleri 1
Noktalama İşaretleri 1 1 1
Metin Türleri 1 1 2
Fiilde Çatı
Cümle Türleri 1 1 1
Yazım Kuralları 1 1 1
Anlatım Bozukluğu 1 1
Sözel Mantık / Görsel Okuma 1 7 7

LGS Matematik Soru Dağılımı Tablosu

KONU İSMİ 2018 2019 2020
Üslü Sayılar 2 2 4
Köklü Sayılar 3 3 3
Çarpanlar ve Katlar 1 1 3
Olasılık 1 1 3
Veri Analizi 1 3
Eşitsizlikler 2 1
Cebirsel İfadeler ve Eşitsizlikler 3 3 4
Doğrusal Denklemler ve Eğim 3 5
Dönüşüm Geometrisi 1 1
Geometrik Cisimler 3 1
Üçgenler 1 2
Eşlik ve Benzerlik 1 1

LGS İngilizce Soru Dağılımı Tablosu

KONU İSİMLERİ 2018 2019
Friendship 2 1
Teen Life 1 3
In The Kitchen 1 1
On The Phone 1
The Internet 1 1
Adventures 1 1
Tourism 3
Chores 1 1
Science 1
Natural Forces

LGS Fen Bilimleri Soru Dağılımı Tablosu

KONU İSMİ 2018 2019 2020
Mevsimler ve İklim 1 1 3
DNA ve Genetik Kod 1 3 8
Basınç 1 2 5
Madde ve Endüstri 2 6 4
Basit Makineler 2 2
Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi 7 3
Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi 3 3
Hücre Bölünmesi ve Kalıtım 1
Işığın Kırılması 1
Ses 1

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Dağılımı Tablosu

KONU ADI 2018 2019 2020
Bir Kahraman Doğuyor 1 1 3
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar 2 2 4
Milli Bir Destan: Ya İstiklal, Ya Ölüm 2 3
Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye 5 4
Demokratikleşme Çabaları
Atatürk Dönemi Dış Politika 1 1
Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası 1

LGS Din Kültürü Soru Dağılımı Tablosu

2023 lgs ne zaman nasil calismali hangi siniftan lgs calismaya baslamali

KONU ADI 2018 2019
Kader İnancı 1
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa 1
Zekat ve Sadaka 1 3
Din ve Hayat 2
1 3
Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri 2 2
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 1
İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar 1
İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül) 1
Hac İbadeti 1


LGS Ders Ağırlıkları Nedir?

LGS ders ağırlıkları aşağıda tablo şeklinde verilmiştir.

ALT DERSLER AĞIRLIK KATSAYILARI
Türkçe 4
Matematik 4
Fen Bilimleri 4
1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1
Yabancı Dil 1

LGS Puanı Nasıl Hesaplanır?

2023 lgs hangi konudan baslamali

Puan hesaplama yapılırken adayların sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenmektedir. Her öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanmaktadır.

İlgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile alt testlerin ortalaması elde edilmektedir.

İlgili alt testin ortalaması, ham puanları ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak da alt testlerin standart sapması oluşturulmaktadır. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı, o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi uygulanmaktadır.

Her alt test için hesaplanan standart puanlar, katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunmaktadır. 2 oturumdan herhangi birine katılmayan veya herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrencilerin puanı hesaplanmamaktadır.

LGS’ de adayların puan hesaplama işleminde kullanılan formüller aşağıda verilmiştir.

Ham Puan Hesaplamasında Kullanılan Formül:

lgs puan nasil hesaplanir


 

Standart Puan ve Ağırlıklı Standart Puan Hesaplamasında Kullanılan Formül:

lgs puan nasil hesaplanir 1

ASPXi : Xi  Testi Ağırlıklı Standart Puanı

AkXi : Xi  Testi Ağırlık Katsayısı

Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplamasında Kullanılan Formül:

TASP = ASPTürkçe + ASPMat + ASPFen + ASPİnkılap + ASPDin Kül. + ASPYab. Dil.

TASP: Toplam Ağırlıklı Standart Puan

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülmektedir. Bu puanların bulunmasında kullanılan formül:

lgs puan nasil hesaplanir 2


2024 LGS Hakkında Bilinmesi Gerekenler

LGS’de Yanlışlar Doğruları Götürür mü?

LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

LGS Baraj Puanı Kaçtır?

MEB’in LGS kılavuzunda LGS baraj puanı hakkında açıklama bulunmamaktadır.

LGS Puanı Hesaplanabilmesi için Kaç Net Yapılmalıdır?

MEB’in LGS kılavuzunda LGS puanının hesaplanabilmesi için kaç net yapılması gerektiği ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

LGS’ye son 1 ay kala neler yapılır?

LGS’de çıkacak konu müfredatı ve soru dağılımı kılavuzda belirtilmiştir. En doğru strateji kılavuzdan eksik konuları belirlemek ve bu eksik konuları tamamlamak olacaktır. Bunun için özel ders alma imkânı bulunan öğrenciler özel ders alarak çok daha hızlı bir şekilde eksik konularını tamamlayarak rakiplerinin önüne geçme fırsatı yakalayabilir.

Özel ders ilanlarının arasında ders ders ya da konu konu planlanan ders içerikleri de mevcuttur. Aynı konuda zorlanan birkaç kişi bir araya gelerek daha düşük maliyetlerle özel grup dersi ayarlayarak yine verimli bir öğrenme süreci geçirebilirler.

Sınava Girerken Öğrencilerden İstenecek Belgeler Nelerdir?

Geçerli kimlik belgesi, Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, Geçerli kimlik belgesi olmayanlar, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/ barkodlu – karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

T.C. İçişleri Bakanlığı 5490 sayılı “Nüfus Hizmetleri Kanununa ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” gereği 15 (on beş) yaşından itibaren nüfus cüzdanlarında/T.C. kimlik kartlarında fotoğraf bulundurulması zorunludur.

Sınav Başvurusu Nereden Yapılacak?

Merkezi sınav başvuruları tüm 8. sınıf öğrencileri için MEB tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecektir. (Yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç) Başvurusu MEB tarafından gerçekleştirilecek öğrencilerin sınav başvurusu için ayrıca bir işlem yapılmayacak.

Yurt Dışında E-okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler Sınav Giriş Belgelerini Nereden Alacaklar?

Yurtdışında e-okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklardan alacak ve onaylatacaklardır.

Sınav Giriş Belgesi Nereden Alınacak?

Fofoğraflı sınav giriş belgesi 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

Sınav Giriş Belgesini Kaybeden Öğrenci Ne Yapmalı?

Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenci belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden alabilecektir.

Sınava Tüm Öğrencilerin Katılma Zorunluluğu Var Mıdır?

Hayır. Sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Aileler Başvuru İçin Okula Gitmek Zorundalar Mı?

Hayır. Öğrenci ve velilerin başvuru için hiçbir şey yapmasına gerek olmayacak. Tüm 8. Sınıf öğrencileri için başvurular MEB tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecektir. (Yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç)

Sınavla Öğrenci Alan Okul Sayısı Arttırıldı Mı?

Evet. 2019 yılında okul sayısı 1526 idi. 2020 yılı için okul sayısı 1856 oldu. Okul sayısında %21,62 artış sağlandı.

Okullar tatil oldu, Sınavda Sorulacak Sorular Hangi Konuları İçerecek?

Her alan için 8. Sınıfın sınava esas derslerinden 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu itibariyle öğretimi tamamlanan konu ve kazanımlara göre öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.

Birinci Dönem Konuları Hangileridir?

Birinci dönem konu ve kazanımları MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.


İlginizi Çekebilir 👇

👉   İstanbul En İyi Liseleri ve Taban Puanları 2024 LGS

👉  2024 LGS Tüm Dersler İçin En İyi YouTube Kanal Önerileri

Bizi Instagram’ dan takip etmek için TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu