Bilgi Havuzu

Az Önce Deprem mi Oldu? Canlı Son Depremler Güncel

Az Önce Deprem mi Oldu? Canlı Son Depremler Güncel Listeyi yazımızın devamında bulabilirsiniz. Ülkemizde yaşanan depremler sonrasında en çok arananlar arada yer alan son dakika depremleri ve Az Önce Deprem Nerede Oldu? soruları sürekli merak edilmekte. Gelin birlikte Bugün Son Deprem Nerede Oldu? öğrenelim…

Az Önce Deprem mi Oldu?

az once deprem mi oldu

Ülkemiz de yaşanan depremler sonrasında çoğu kişi Az önce deprem mi oldu? merak etmekte. Özellikle son yaşanan Kahramanmaraş depremi sonrasında kırılan fay hattı sıklıkla gündeme gelmekte. Konuu biraz daha açacak olursak; Türkiye, dünyanın aktif ve önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağında yer almaktadır. Ülkemizin yer aldığı bu deprem kuşağı Azor Adaları’ndan başlayıp Güneydoğu Asya’ya kadar uzanmakta. Bu sebeple de  ülkemizde şıkça depremler meydana gelmektedir.

Depremlerin nerede olduğunu öğrenmek isteyenler için Canlı Son Depremler Listesi bağlantısını bu makalemizde paylaştık.

ürkiye dünyanın aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alır. Ülkemizin yüz ölçümünün % 42’si birinci derece deprem kuşağı üzerindedir.


Deprem Kuşakları Dereceleri

deprem kusaklari dereceleri

 I. Dereceden Deprem Kuşağı: Tektonik çukurluklar ve aktif kırık hatları yakınındaki alanlardır. Burada meydana gelen depremler büyük ölçüde can ve mal kaybına neden olur.

 II. Dereceden Deprem Kuşağı: Depremlerin birinci derece deprem kuşağındakine oranla daha az zarar verdiği alanlardır.

III. Dereceden Deprem Kuşağı: Sarsıntıların az zararla geçtiği alanlardır.

 IV. Dereceden Deprem Kuşağı: Sarsıntıların çok az zararla ya da zararsız geçtiği alanlardır.

V. Dereceden Deprem Kuşağı: Sarsıntıların çok az olduğu ya da hiç hissedilmediği alanlardır.

Ülkemizde başlıca deprem kuşakları şunlardır:

 a) Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı

b) Güneydoğu Anadolu Deprem Kuşağı

c) Batı Anadolu Deprem Kuşağı


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

Boğaziçi Üniversitesi tarafından sunulan hizmet sayesinde son depremleri takip edebilirsiniz. Ayrıca Android ve İOS uygulamasını indirerek akılı telefonunuz üzerinden de son depremleri takip edebilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak canlı son depremleri takip edebilirsiniz.

Canlı Son Depremler Ekranı

Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

Türkiye Son Depremler Öğrenme Ekranı


Deprem Neden Olur?

deprem neden olur

Yerkabuğundaki fayların çoğu uzun süre hareket etmez. Ancak bazı durumlarda, bir fayın her iki tarafındaki kaya tektonik güçler nedeniyle zaman içinde yavaşça deforme olur. Depremler genellikle yeraltındaki kaya aniden kırıldığında ve fay boyunca hızlı bir hareket olduğunda meydana gelir.

Bu ani enerji salınımı, yerin sallanmasına neden olan sismik dalgalara yol açar. Deprem sırasında ve sonrasında plakalar veya kaya blokları hareket etmeye başlar ve tekrar sıkışana kadar hareket etmeye devam ederler. Yeraltında kayanın ilk kırıldığı noktaya depremin odağı ya da hipomerkezi denir. Odağın hemen üzerindeki yere (yer yüzeyinde) depremin merkez üssü denir.


Deprem Olmasının Sebepleri ve  Deprem Türleri

artci deprem neden olur

Dünyanın iç yapısı konusunda, jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonucu elde edilen verilerin desteklediği bir yeryüzü modeli bulunmaktadır. Bu modele göre, yerkürenin dış kısmında yaklaşık 70-100 km. kalınlığında oluşmuş bir taşküre (Litosfer) vardır. Kıtalar ve okyanuslar bu taşkürede yer alır. Litosfer ile çekirdek arasında kalan ve kalınlığı 2.900 km olan kuşağa Manto adı verilir.

Manto’nun altındaki çekirdegin Nikel-Demir karışımından oluştuğu kabul edilmektedir.Yerin, yüzeyden derine gidildikçe ısının arttığı bilinmektedir. Enine deprem dalgalarının yerin çekirdeğinde yayılamadığı olgusundan giderek çekirdeğin sıvı bir ortam olması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Manto genelde katı olmakla beraber yüzeyden derine inildikçe içinde yerel sıvı ortamları bulundurmaktadır.

Taşküre’nin altında Astenosfer denilen yumuşak Üst Manto bulunmaktadır. Burada oluşan kuvvetler, özellikle konveksiyon akımları nedeni ile, taş kabuk parçalanmakta ve birçok “Levha”lara bölünmektedir. Üst Manto’da oluşan konveksiyon akımları, radyoaktivite nedeni ile oluşan yüksek ısıya bağlanmaktadır. Konveksiyon akımları yukarılara yükseldikçe taşyuvarda gerilmelere ve daha sonra da zayıf zonların kırılmasıyla levhaların oluşmasına neden olmaktadır.

Halen 10 kadar büyük levha ve çok sayıda küçük levhalar vardır. Bu levhalar üzerinde duran kıtalarla birlikte, Astenosfer üzerinde sal gibi yüzmekte olup, birbirlerine göre insanların hissedemeyeceği bir hızla hareket etmektedirler. Konveksiyon akımlarının yükseldiği yerlerde levhalar birbirlerinden uzaklaşmakta ve buradan çıkan sıcak magmada okyanus ortası sırtlarını oluşturmaktadır.

Levhaların birbirlerine değdikleri bölgelerde sürtünmeler ve sıkışmalar olmakta, sürtünen levhalardan biri aşağıya Manto’ya batmakta ve eriyerek yitme zonlarını oluşturmaktadır. Konveksiyon akımlarının neden olduğu bu ardışıklı olay tatkürenin altında devam edip gitmektedir.


Artçı Deprem Nedir?

artci deprem nedir

Artçı deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “DEPREM” denir.

Artçı deprem Neden Olur?

Yerin derinliklerinde meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişim süreci içerisinde, farklı şiddetlerde depremler meydana gelir. Bu depremler ile beraber dünya tabakalarında katmanlar birbiri üzerinden geçer ve yerleşir. Böylece sarsıntılar oluşur ve deprem meydana gelir. Ancak bu yerleşim tek seferde tamamlanmaz.

Süreç içerisinde tabakalar birbiri arasında kayarken yerleşim devam eder. Böylece ana depremden sonra farklı zaman dilimleri içerisinde artçı depremler oluşur. Küçük yerleşimler dünya tabakasında meydana geldiği için, ana depreme göre daha küçük sarsıntılar ortaya çıkar. Üstelik bu artçı depremler o kadar fazladır ki, insanlar sadece belirli miktarını hisseder. Ana depremin ardından hissedilmeyen daha yüzlerce artçı deprem yaşanır. Böylece yeraltındaki tabakalarda yerleşim süresince artçı depremler değişik şiddetlerde devam eder.

Artçı Deprem Ne Kadar Sürer?

Belli bir süresi yoktur, 1 ay da olabilir 2 yıl da sürebilir.

Artçı Deprem Tehlikelimidir?

Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen deprem. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür. Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.


Artçı Deprem Anında Yapılması Gerekenler

Deprem Anında Bina İçerisindeyseniz;

 • Kesinlikle panik yapılmamalıdır.
 • Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.
 • Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.
 • Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.
 • Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN
 • Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.
 • Balkona çıkılmamalıdır.
 • Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.
 • Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.
 • Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.
 • Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.
 • Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.
 • Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.
 • Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.
 • Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.
 • Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.
 • Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.

Deprem Anında Açık Alandaysanız;

 • Enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşılmalıdır. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olunmalıdır.
 • Toprak kayması olabilecek, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunulmamalıdır. Böyle bir ortamda bulunuluyorsa seri şekilde güvenli bir ortama geçilmelidir.
 • Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olunmalıdır.
 • Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır.
 • Deniz kıyısından uzaklaşılmalıdır.

Deprem Anında Araç Kullanıyorsanız;

 • Sarsıntı sırasında karayolunda seyir halindeyseniz;
 • Bulunduğunuz yer güvenli ise; yolu kapatmadan sağa yanaşıp durulmalıdır. Kontak anahtarı yerinde bırakılıp, pencereler kapalı olarak araç içerisinde beklenmelidir. Sarsıntı durduktan sonra açık alanlara gidilmelidir.
 •  Araç meskun mahallerde ya da güvenli bir yerde değilse (ağaç ya da enerji hatları veya direklerinin yanında, köprü üstünde vb.); durdurulmalı, kontak anahtarı üzerinde bırakılarak terk edilmeli ve trafikten uzak açık alanlara gidilmelidir.
 • Sarsıntı sırasında bir tünelin içindeyseniz ve çıkışa yakın değilseniz; araç durdurulup aşağıya inilmeli ve yanına yan yatarak ayaklar karına çekilip, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. (ÇÖK-KAPAN-TUTUN)
 • Kapalı bir otoparkta iseniz; araç dışına çıkılıp, yanına yan yatarak, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. Yukarıdan düşebilecek tavan, tünel gibi büyük kitleler aracı belki ezecek ama yok etmeyecektir. Araç içinde olduğunuz takdirde, aracın üzerine düşen bir parça ile aracın içinde ezilebilirsiniz.

Deprem Anında Metroda ya da Toplu Taşıma Araçlarındaysanız;

 • Gerekmedikçe, kesinlikle metro ve trenden inilmemelidir. Elektriğe kapılabilirsiniz veya diğer hattan gelen başka bir metro yada tren size çarpabilir.
 • Sarsıntı bitinceye kadar metro ya da trenin içinde, sıkıca tutturulmuş askı, korkuluk veya herhangi bir yere tutunmalı, metro veya tren personeli tarafından verilen talimatlara uyulmalıdır.

👉 Resesyon Nedir, Nasıl Oluyor? Resesyon Olursa Ne Olur? Türkiye’de Resesyon Ne Demek?

Bizi Instagram’dan takip etmek için TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu