Nasıl Olunur?

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur? İş Güvenliği Uzmanı Maaşı 2024 Ne Kadar?

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur? Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir? Bu yazımızda İş Güvenliği Uzmanı Olmak İçin Ne Mezunu Olmak Lazım? Devlette İş Güvenliği Uzman Nasıl Olunur, Maaşları Ne Kadar? sorularının cevapları yanı sıra Lise Mezunu İş Güvenliği Uzman Olabilir mi? 

İş Güvenliği Uzmanı Nedir?

is guvenligi uzmani nedir

Günümüz şartlarında artık neredeyse her işletme için oldukça önem taşıyan İş Güvenliği Uzmanlığı son dönemlerde revaçta olmaya başladı. Gerek büyük ölçekli işletmeler, gerekse küçük işletmeler olsun iş güvenliği konusunda çalışanlarını eğitim aldırması gerekmekte. Tamda bu sırada İş Güvenliği Uzmanlarına iş  düşmektedir.

İş güvenliği uzmanı, çalışanların iş yerinde güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak için iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili konularda uzmanlaşmış kişidir. İş güvenliği uzmanları, iş yerlerindeki riskleri ve tehlikeleri tanımlayarak, bu riskleri ve tehlikeleri en aza indirmek için alınacak önlemleri belirlerler.

İş güvenliği uzmanları, iş yerindeki çalışanların sağlık ve güvenliği için gerekli olan ekipmanların kullanımı, acil durum prosedürleri, yangın önleme ve söndürme yöntemleri, kimyasal maddelerin kullanımı gibi konular hakkında eğitimler verirler ve işverenlere danışmanlık yaparlar.

Ayrıca, iş yerindeki çalışanların iş güvenliği ve sağlığı konusunda farkındalık düzeylerini artırmak için eğitim programları hazırlarlar.


İş Güvenliği Nasıl Olur?

is guvenligi nasil olur

İş güvenliği, iş yerinde çalışanların güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak için alınan önlemleri kapsar. İş güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak ve bu önlemleri almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • İş yerindeki riskleri ve tehlikeleri tanıyın: İş yerindeki potansiyel riskleri ve tehlikeleri belirleyin. Bu, işyerindeki fiziksel koşulları, iş yerinde kullanılan araç ve gereçleri, çalışanların hareketlerini ve davranışlarını gözlemleyerek yapabilirsiniz.
 • Riskleri değerlendirin: Riskleri değerlendirerek, riskleri en aza indirecek önlemleri belirleyin. Örneğin, iş yerinde yüksekten düşme riski varsa, güvenlik korkulukları veya koruyucu ekipman kullanılması gibi önlemler alınabilir.
 • İşyeri güvenlik politikalarını belirleyin: İşyeri güvenlik politikalarını belirleyerek, işyerindeki herkesin güvenli bir şekilde çalışması için gerekli kuralları ve yönergeleri belirleyin.
 • Çalışanları eğitin: Çalışanların iş güvenliği konusunda eğitim almalarını sağlayın. Çalışanların işyerindeki tehlikeleri tanıması ve riskleri en aza indirmek için alınacak önlemleri öğrenmesi önemlidir.
 • Riskleri kontrol edin: Riskleri kontrol altına almak için, işyerindeki araç ve gereçlerin periyodik olarak bakımı yapılmalı, çalışanlar için koruyucu ekipmanlar temin edilmeli ve düzenli olarak çalışanların faaliyetleri ve işyeri koşulları izlenmelidir.
 • Acil durum planları hazırlayın: İş yerinde oluşabilecek acil durumlar için acil durum planları hazırlayın ve çalışanları bu planlar hakkında eğitin. Acil durumların nasıl yönetileceği, yangınların nasıl söndürüleceği ve acil durumlarda nasıl hareket edileceği gibi konular hakkında çalışanların bilgilendirilmesi önemlidir.

İş güvenliği konusunda sürekli olarak güncel bilgilere ve eğitimlere erişmek için İş Güvenliği Uzmanlarına veya ilgili kuruluşlara başvurabilirsiniz.


İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

is guvenligi uzmani nasil olunur

İş Güvenliği Uzmanı olmak isteyen pek çok kişi var. İş güvenliği uzmanı olmak için üniversitelerin iki veya dört yıllık bölümlerinden mezun olması gereklidir. Bu bölümler şunlardır:

 • Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri,
 • Teknik Öğretmen,
 • Üniversitelerin Fen veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümleri,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Ön lisans ve Lisans Bölümü.

Mezun olan adaylar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından esasları belirlenen ve ÖSYM tarafından hazırlanan İSG Sınavına girmeleri gerekmektedir. Bazı istisnalar hariç adaylar İSG Sınavına girmeden önce İSG Eğitimi almak zorundadırlar.

Yukarıda bahsettiğimiz üzere; İş güvenliği uzmanı olmak isteyen kişilerin öncelikle üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans eğitimi almaları gerekmektedir. İş Güvenliği ve Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği gibi bölümler iş güvenliği uzmanlığına giden yolda tercih edilebilir.

Lisans eğitimini tamamlayan adaylar daha sonra iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerine katılabilirler. İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri genellikle Meslek Yüksekokullarında veya iş güvenliği eğitimi veren kuruluşlar tarafından sunulmaktadır. Eğitimlerde iş güvenliği, iş sağlığı, acil durum yönetimi, yangın güvenliği, kimyasal güvenlik gibi konular işlenmektedir.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından adaylar, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavlara girerek iş güvenliği uzmanı olabilmek için gerekli yeterlilikleri kazanabilirler. İş güvenliği uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilirler ve iş yerlerinde görev yapabilirler.

Bunun yanı sıra, iş güvenliği uzmanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda kendilerini geliştirerek, sektörlerindeki yenilikleri takip ederek ve iş deneyimlerini arttırarak uzmanlık alanlarını geliştirebilirler.


İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?

is sagligi ve guvenligi uzmani ne is yapar

 • İşçi sağlığı veya güvenliğine tehdit oluşturan faaliyetleri askıya almak,
 • Kazaların nedenlerini tespit etmek veya gelecekte bu tür olayların nasıl önlenebileceğini belirlemek üzere araştırma yapmak,
 • Çalışanları, potansiyel tehlike barındıran iş metotlarından veya materyallerinden korumaya yardımcı olacak önlemler almak,
 • Güvenlik standartlarına ve yasal düzenlemelere uygunluğu sağlamak için iş yeri ortamlarını, ekipmanlarını veya uygulamalarını incelemek,
 • Gürültü anketleri, sürekli atmosfer izleme, havalandırma araştırmaları veya asbest yönetimi planları gibi hijyen programları geliştirmek veya sürdürmek,
 • Analiz için toz, gaz veya diğer potansiyel toksik madde örneklerini almak,
 • Çalışanın sağlığını, rahatlığını veya performansını etkileyebilecek havalandırma, egzoz ekipmanı, aydınlatma veya diğer koşulların yeterliliğini araştırmak,
 • Sağlık veya güvenlik konularında eğitim programları düzenlemek,
 • Sağlıkla ilgili şikayetleri araştırmak ve kamu sağlığı mevzuatına uyduklarından emin olmak için tesisleri denetlemek,
 • Tehlikeli koşul veya ekipmanları düzeltici yöntemler oluşturmak üzere mühendisler ile iş birliği yapmak,
 • Acil durum prosedürleri geliştirmek,
 • Yangın önleme ekipmanı, güvenlik ekipmanı veya ilk yardım malzemelerinin varlığını sağlamak için belirtilen alanları kontrol etmek.

İşyerlerinin ve İş Güvenliği Uzmanlarının Sınıflandırılması

6311 sayılı Kanun işyerlerini ve iş güvenliği uzmanlarını aşağıdaki şekilde üç ayrı sınıfa ayırmıştır.

İşyerlerinin Sınıflandırılması:

 • Çok tehlikeli işyeri
 • Tehlikeli işyeri
 • Az tehlikeli işyeri

İş Güvenliği Uzmanlarının Sınıflandırılması

 • A sınıfı iş güvenliği uzmanı
 • B sınıfı iş güvenliği uzmanı
 • C sınıfı iş güvenliği uzmanı

İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır.

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde,
B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde,
C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar ise az tehlikeli işyerlerinde görevlendirilirler.

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi olanların B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmek için en az 3 yıl olmak kaydıyla fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgelemesi ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için gerekliği eğitim programına katılarak yapılan sınavda başarılı olması gerekmektedir.

B sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olup A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi almak isteyenlerinse en az 4 sene fiilen B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yaptığını sözleşmesiyle kanıtlaması gerekmekte A sınıfı iş güvenliği uzmanı eğitim programına katılması ve yapılacak sınavda başarılı olması gerekmektedir.


İş Güvenliği Uzmanının Sorumlulukları Nelerdir?

 • İşyerinde yapılacak veya yapılan çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına, genel iş güvenliği kurallarına uygun biçimde devam ettirilmesini sağlamak amacıyla işverene önerilerde bulunmak, rehberlik etmek,
 •  İş sağlığı ve güvenliği açısından risk değerlendirmesi yapılmasıyla alakalı çalışmalara ve uygulamalara katılmak. Risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken iş güvenliği ve sağlığı önlemleri hususunda işverene önerilerde bulunarak takibini gerçekleştirmek,
 •  İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak, uygulamalarının kontrolünü sağlamak, çalışma ortamının gözetimini yapmak. İşyerlerinde yangın, kaza, doğal afet gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planlamalarının yapılması, ilk yardımcı ve acil müdahale açısından yapılması gereken her türlü organizasyonun diğer birimlerle iş birliği içinde yapılması,
 • İşyerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun şekilde planlanması hususunda çalışmalar yapılarak işverenin onayına sunulması, uygulamalar yapılması ya da bunların kontrollerinin sağlanması,
 • İşyeri hekimiyle beraber iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla alakalı değerlendirmeler yapılması, tehlikeli olayın tekrarlanmaması adına inceleme ve araştırmalar yapılması, gerekli önleyici faaliyetlerin hazırlanması, uygulamalarının takip edilmesi.

Dolayısıyla iş güvenliği uzmanı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği adına her türlü denetim, planlama ve kontrolleri yapılmasında görevli kişidir. Son yıllarda işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı çalıştırılmasının yasal olarak zorunlu hale gelmesiyle birlikte meslek son derece popülerlik kazanmış, pek çok kişi İş Güvenliği Uzmanı olmanın yollarını arar olmuştur. İş güvenliği uzmanı olmak içinse birtakım şartları yerine getirmek gerekmektedir.


Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

kimler is guvenligi uzmani olabilir

Her sektörde olduğu gibi İş güvenliği Uzmanı olmak içinde gerekli şartlar mevcuttur. Son günlerde  oldukça revaçta olan İş Güvenliği Uzmanı için araştırılanlardan biri de Kimler İş güvenliği Uzmanı Olabilir? Son zamanlarda adından sıkça söz edilen iş sağlığı ve güvenliği alanına talep artmakta ve bundan kaynaklı olarak kişiler İş Güvenliği Uzmanlığı için gerekli olan üniversite bölümlerine yönelmektedir.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir? Sorusunun cevabı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik içerisinde yer almaktadır.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir:

 • Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri,
 • Fen-Edebiyat Fakülteleri; Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümleri,
 • Teknike Eleman Yetiştiren Bölümler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü; Lisans ve Önlisans Bölümü mezuniyet belgesi bulunan kişiler İş Güvenliği Uzmanı olabilir.

Eğitime Katılmadan Doğrudan Sınava Girerek İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar:

• İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar eğitime katılmadan doğrudan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınava girerek sınavda başarılı olmaları halinde (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilirler. Ancak bu kapsamdaki kişiler, bu haklarını en fazla iki defa kullanabilirler. Bu kişilerin sınavlarda iki defa başarısız olması durumunda, tekrar sınava girebilmeleri için ilgili eğitim programına katılmaları gerekir.

Eğitime ve Sınava Girmeden İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alabilecek Olanlar:

 • Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlardan; iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olanlar,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü veya bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlar,
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl fiilen görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanı olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları,

eğitime katılmadan ve sınava girmeden (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilirler.


İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanında Olması Gereken Özellikler

 • Problemlere etkili çözümler üretebilmek,
 • Çoklu iş tanımlarını önceliklendirebilmek,
 • Ekip çalışmasına uyum sağlamak,
 • Detay odaklı çalışmak,
 • Stresli durumlar karşısında sakin kalabilmek,
 • MS Office programlarına hakimiyeti bulunması.

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri

 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 20 dakika,
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 40 dakika
 • Tehlike sınıfına göre uygun yeterli sayıda iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.

İş Güvenliği Uzmanı Maaşı Ne Kadar?

is guvenligi uzmani maasi ne kadar 2023

İş güvenliği uzmanı maaşı ne kadar sorusunun net bir cevabı yoktur. İş güvenliği uzmanı maaşları kişinin çalıştığı işyerine, iş yerinin çalışan sayısına göre değişmektedir. Ayrıca işyerinin tehlikelilik sınıfı ve iş güvenliği uzmanının sahip olduğu sertifika türü diğer etkenlerdir. Sınıfsal olarak en yüksek iş güvenliği uzmanı maaşını A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı almaktadır.

İş güvenliği uzmanının deneyimi, tecrübesi gibi unsurlar da maaşlar da etkili olmaktadır. Her yıl güncel piyasaya göre iş güvenliği uzmanı maaşları da değişmekte, bu nedenle düzenli bir artış eğilimi gözlemlenmektedir. Daha büyük işyerlerinde, daha tehlikeli alanlarda çalışan iş güvenliği uzmanları daha yüksek maaşlar alabilmektedir.


👉 Kaymakam Nasıl Olunur

👉 Bizi Instagram’ dan takip etmek için TIKLAYINIZ

2 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu