Bilgi Havuzu

2024 Lise 11. Sınıf Devamsızlık Hakkı Kaç Gün? 11. Sınıf Öğrencisi Devamsızlıktan Kalır mı?

2024 Lise 11. Sınıf Devamsızlık Hakkı Kaç Gün? 11. Sınıf Öğrencisi Devamsızlıktan Kalır mı? Lise öğrencilerinin en çok merak ettikleri konulardan biri de Özürlü devamsızlık 20 günü geçerse ne olur? Özellikle de üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler 11. Sınıfta Kalma Var mı, Devamsızlık Hakkı Kaç Gün? Özürsüz Devamsızlık Kaç Gün Olursa Okulda Kalınır? gibi soruları araştırmakta.

2024 Lise 11. Sınıf Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?

2023 lise 11. sinif devamsizlik hakki kac gun

2023-2024 Eğitim ve Öğretim dönemi açılması sonrasında farklı sebeplerden dolayı devamsızlık yapan öğrenciler Lisede devamsızlık hakkı kaç gün? merak ediyor. Lisede eğitim ve öğretim alan öğrenciler için MEB’in Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğini değiştirmesi ile devam sistem de değişikliğe gidilmiştir. Yönetmeliğin son haline bakıldığında öğrenciler için daha aktif olduğunu görmemiz mümkündür. Yeni sisteme göre lisede devamsızlık hakkının kaç gün olduğu merak eden lise öğrencileri devamsızlıklarını MEB sisteminden takip edebilirler.

Bilindiği üzere eski yönetmelikte 20 gün özürlü, 20 gün özürsüz ve 5 gün idari izinli olmak üzere lise öğrenciler 45 gün devamsızlık hakkı bulunmaktayken, yeni yönetmelikte devamsızlık hakkı kısaltıldı. Dolayısıyla  yeni yönetmelikte ise 10 gün özürsüz, 20 gün özürlü toplamda 30 gün devamsızlık hakkı verilmiştir.  Özürsüz olarak öğrenciler 10 günden fazla devamsızlık yapmaları durumunda sınıf tekrarı yaparlar.


11. Sınıfta Özürsüz Devamsızlık Kaç Gün Olursa Okulda Kalınır?

2023 lise 11. sinif ozursuz devamsizlik 30 gunu gecerse ne olur

Toplamda 2 dönem boyunca 30 gün devamsızlık yapan öğrencilerin okula devam etme hakkını kaybedeceğinden dolayı yıl sonu tekrarı istenir. Bir sene sonra aynı sınıftan devam etmek zorunda kalır. Ancak bazı durumlar istisna sağlanabilir. Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol altında olan ve eğitim alamayan öğrencilerin özürsüz devamsızlıkları 10 günden 60 güne kadar uygulanabilir.

Farklı bir şekilde ise öğrenciler telafi programlarına dahil edilerek eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Öğrenciler devam etmek zorunda oldukları programları tamamlamaları istenir, Toplam ders saatinin en az altıda biri kadar devamsızlık durumları varsa puanları ne olursa olsun sınıf tekrarı yapmak zorundadırlar.

Not: Bazı okullarda başarılı öğrenciler devamsızlık yaşasa dahi öğretmenler ve müdürler tarafından düzenlemeler yapılmaktadır. Öğrenciler 1 2 gün fazladan devamsızlık yapmaları durumunda inisiyatif okul yönetimine kalmıştır. Yapacağınız görüşmeler ile bazı imkanlar tanınabilmektedir.

E okul sistemi kapandığında devamsızlıklar deftere kayıt alınır fakat sisteme işlenemez.


2023-2024 Lise ve dengi Okullar İçin Devamsızlık Şartları Nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğin 3. Kısım 2. Bölümü geç gelme, devamsızlık ve ilişik kesme ile ilgilidir.

Madde 35’e göre öğrenci, ilk derse belirlenen süreden daha fazla geç kaldığı her 5 seferde yarım gün devamsızlık yapmış sayılır. Bu tür durumlarda öğrenci idareye giderek geç kaldı fişi almalı ve öğretmenine teslim ederek derse girmelidir. Madde 36’nın (b) bendine göre günlük toplam ders saatinin 2/3 kadarına ya da fazlasına girmeyen öğrenci tam gün devamsızlık yapmış sayılır.

Yönetmeliğin 36. maddesinin 5. fıkrasına göre ortaöğretim kurumlarında:

Devamsızlık süresi özürsüz (raporsuz) olarak 10 gün, özürlü (raporlu) olarak 20 gün olmak üzere toplamda 30 gündür.

Ancak aşağıda sayacağımız bazı özel durumlarda bu süre 60 güne kadar uzayabilir. Bu süreyi aşan öğrenciler, başarı durumları ne kadar iyi olursa olsun derslere devam edemez ve bir sonraki öğretim yılında aynı sınıfı tekrar ederler.

Özür durumlarına dair mevzuattaki açıklama ise şu şekildedir:

 • a ) Üniversite, eğitim ve araştırma ya da tam teşekküllü devlet hastanelerinde sürekli tedavi görmek durumunda olan öğrenciler ya da organ nakli gerektiren bir hastalığı olan öğrenciler,
 • b) Tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitim gören öğrenciler,
 • c) Özel eğitim meslek liselerine kayıt yaptıranlar,
 • d) EGM’ nin yayınladığı resmi raporlara göre korunan ya da bakım altına alınan öğrenciler
 • e) Tutuklu öğrenciler

Bu koşulları taşıyan kişiler, özürsüz devamsızlık süresi olan 10 günü geçmemek şartıyla toplamda 60 gün devamsızlık yapma hakkına sahiptirler.

Öğrenciler yaptıkları devamsızlıklar nedeniyle bir sonraki yıl aynı sınıfa tekrar giderler. Öğrenim görme hakkı olmayan öğrenciler ise Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Meslek Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ya da mesleki eğitim lisesi gibi eğitim merkezlerine yollanırlar.Mesleki eğitim merkezi gibi kurumlara gönderilen öğrenciler için özürlü ya da özürsüz devamsızlık şartı; alınması gereken teorik ders süresinin 6’da 1’ini geçmemelidir. Yukarıda saydığımız istisnai durumlarda kalan ve devamsızlık süresi 60 güne çıkabilen öğrencilerde teorik derslere devam etme süresi toplam teorik ders saatinin 3’te 1’ini geçmemelidir.

 • Madde 36’nın 8. fıkrasına göre öğrenciler, katıldıkları tamamlayıcı eğitim programlarına ve telafi programlarına devam etmek zorundadır. Eğer bu derslerin toplam saatinin 6’da 1’inden fazla olacak şekilde özürlü ya da özürsüz devamsızlık yaparlarsa “başarısız” kabul edilirler.
 • Madde 36’nın 9. fıkrasına göre yarıyıl tatillerinde ya da yaz tatillerinde mesleki eğitim alan öğrenciler ücretli ya da ücretsiz izin yaptıklarında devamsızlık yapmış sayılmazlar. Özürsüz devamsızlık süreleri ise yaptıkları ücretsiz izin sürelerinden düşülür.

2023-2024 Devamsızlık Sildirme ve Affı

2023 lise 11. sinif devamsizlik sildirme ve affi

 • Sağlık sorunları nedeniyle gidemeyen öğrencilerin 36. maddenin 5. bendinde sayılan sağlık kurumlarından alacağı sağlık raporunu okula ibraz edebilirsiniz.
 • Öğrencinin özür durumu yada veli izni ile gitmeme durumunda 5 iş günü içinde veli dilekçe ile bizzat kendisi okula başvurabilir.
 • Af konusuna gelecek olursak eğer: bu husus tamamen eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığının alacağı karara bağlıdır. Şuan için böyle bir uygulama söz konusu değil. Olması halinde gerekli bilgilendirme bu sayfamızdan yapılacaktır.

2023-2024 Devamsızlık Hakkı Olmayanlar Takdir ve Teşekkür Belgesi Alabilir mi?

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 10. Kısmı öğrenci davranışları ile ödül ve disipline ilişkin hükümleri içerir. 2. Bölüm öğrencilere verilen ödüllerle ilgilidir.

 • Madde 159’a göre öğrenciler başarı durumlarına ve davranışlarına göre Teşekkür, Takdir, Onur Belgesi ve Üstün Başarı Belgesi alabilirler.
 • Madde 160’a göre dönem ortalaması 70’in üstünde ve davranış puanı 100 olan öğrenciler içinden;
  • a) 70,00 – 84,99 puanı olan öğrencilere Teşekkür Belgesi
  • b) Puanı 85,00 ve üstü olan öğrencilere Takdir Belgesi
  • c) Ortaöğretimde en az 3 öğretim yılının tüm dönemlerinde takdir belgesi alan öğrencilere Üstün Başarı Belgesi verilir.

Üstün Başarı Belgesi alan öğrenciler okulun iftihar listesine eklenirler.

 • Madde 162’nin 1. bendine göre öğrencilere belge verilirken; öğrencinin hem okuldaki hem de okul dışındaki genel haline, derslerdeki ve ders dışı etkinliklerdeki başarı durumuna ve davranışlarının niteliğine, arkadaşlarına örnek olup olmadığına bakılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu