Nasıl Olunur?

AFAD Gönüllüsü Nasıl Olunur? AFAD Gönüllü Yaş Sınır Kaç?

AFAD Gönüllüsü Nasıl Olunur? AFAD Gönüllü Yaş Sınır Kaç? merak edenler için bu yazımızda AFAD Gönüllü Olma Şartları Nelerdir? AFAD gönüllüsü Eğitimi Ne Kadar Sürer? hakkında bilgi vermeye çalışacağız. AFAD Başvuru Formu e-devlet başvuru ekranından yapmak isteyenler için AFAD Başvuru şartlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz…

AFAD Gönüllüsü Nasıl Olunur?

afad gonullusu nasil olunur

Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkisine alan 7.7 şiddetinde yaşanan deprem sonrasında AFAD ve AKUT ekipleri deprem bölgelerinde faaliyetlerini sürdürdü. Ekiplerin yürüttüğü enkaz çalışmaları devam ederken, sivil toplum kuruluşları ile birlikte ülke genelinde yardım kampanyaları düzenlenirken birçok kişi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) gönüllü olmak istedi.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak 2009 yılında çıkarılan 5902 sayılı yasa ile Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurularak yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapılan düzenlemeler kapsamında, 15 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması amacıyla gereken faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve etkin uygulanması için ülkenin tüm kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini sağlayan, çok yönlü, çok aktörlü, bu alanda kaynakların rasyonel kullanılmasını gözeten, faaliyetlerinde disiplinler arası çalışmayı esas alan iş odaklı, esnek ve dinamik yapıda teşkil edilmiş bir kurumdur.


AFAD Gönüllüsü Ne Yapar?

afad gonullusu ne yapar

Tamamen kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.

AFAD Gönüllüleri afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda (sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma, vb.) yetiştirilerek afetin her evresinde etkin şekilde çalışması sağlanacak ve böylece toplum afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilecek.


AFAD Gönüllü Olma Şartları Nelerdir?

afad gonullu olma sartlari nelerdir

AFAD Gönüllülük Sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla portala (https://gonullu.afad.gov.tr) yönlendirileceklerdir. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.

Bu programın amacı, Afet ve acil durumlar için AFAD’a destek olacak; yaşatmak için yaşamak prensibi ile yoğrulmuş bilgi, beceri ve istekliliğe sahip gönüllüler kazanmak ve yetiştirmektir. AFAD Gönüllü Eğitim Programı; çevrimiçi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerinden oluşmaktadır.

Üç modülden oluşan eğitim programıyla (Temel AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı, Destek AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı ve Uzman AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı) seviye seviye AFAD Gönüllülerinin eğitilerek afet farkındalığının artırılması ve afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin artırılmasını hedeflenmektedir.

AFAD Gönüllülük Sisteminde, eğitimlere ek olarak, gönüllülerin katılabileceği huzurevi ziyareti, kan bağışı, okullarda kütüphane kurma ve fidan dikme gibi sosyal faaliyetler / görevler de olacaktır.

Eğitimler, tatbikatlar, sosyal aktiviteler ve görevlere katılan AFAD gönüllülerine AFAD İl Müdürlüklerindeki Gönüllü İl Koordinatörleri olarak görevlendirilmiş personeller tarafından ve gönüllülük portalı üzerinden puan verilecektir. Bu puanlarla gönüllülere küçük sürpriz hediyeler gönderilecektir.


AFAD Gönüllüsü Olmak İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

• AFAD Gönüllüsü olmaya istekli ve e-devlet şifresi olan herkes gönüllü olabilir.
• AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.
• AFAD görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.
AFAD gönüllüleri hiçbir şekilde AFAD çalışanlarına alternatif ya da tehdit değildir. Daima iki taraf birbirine katkıda bulunarak tamamlayıcı özellikleriyle birbirinin gücünü ve değerini arttırıcı çalışmalarda bulunur.


AFAD Gönüllülük Projesi Nedir?

afad gonulluluk projesi nedir

AFAD Gönüllülük Projesi ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sürece dâhil edilmesi amacıyla; görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin arttırılması ve gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarının takip edilmesi hedeflenmektedir. 

AFAD Gönüllüleri afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda (sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma, vb.) yetiştirilerek afetin her evresinde etkin şekilde çalışması sağlanacak ve böylece toplum afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilecektir.

Öncelikle AFAD Gönüllüsü olabilmek için bazı şartlar vardır.

• AFAD Gönüllüsü olmaya istekli 18 yaş ve üzeri olan herkes gönüllü olabilir.
• AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.
• AFAD Gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

Bu şartlara sahipseniz ve gerçekten acil durumlarda herhangi bir heyecan ve korkuya kapılmadan stresinizi baskılayabileceğinize inanıyorsanız AFAD Gönüllüsü olabilmek için e-devlet üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz.
Tabii ki başvuruyu yapmış olmanız AFAD gönüllüsü olduğunuz anlamına gelmemektedir.

AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ


AFAD Gönüllülük Sistemi Eğitim Programı Nasıldır?

afad gonulluluk sistemi ve egitim programi nedir nasildir

Bu programın amacı, Afet ve acil durumlar için AFAD’a destek olacak; yaşatmak için yaşamak prensibi ile yoğrulmuş bilgi, beceri ve istekliliğe sahip gönüllüler kazanmak ve yetiştirmektir.

AFAD Gönüllü Eğitim Programı; çevrimiçi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerinden oluşmaktadır. Üç modülden oluşan eğitim programıyla (Temel AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı, Destek AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı ve Uzman AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı) seviye seviye AFAD Gönüllülerinin eğitilerek afet farkındalığının artırılması ve afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin artırılmasını hedeflenmektedir.

AFAD Gönüllülük Sisteminde, eğitimlere ek olarak, gönüllülerin katılabileceği huzurevi ziyareti, kan bağışı, okullarda kütüphane kurma ve fidan dikme gibi sosyal faaliyetler / görevler de olacaktır.

Eğitimler, tatbikatlar, sosyal aktiviteler ve görevlere katılan AFAD gönüllülerine AFAD İl Müdürlüklerindeki Gönüllü İl Koordinatörleri olarak görevlendirilmiş personeller tarafından ve gönüllülük portalı üzerinden puan verilecektir. Bu puanlarla gönüllülere küçük sürpriz hediyeler gönderilecektir.


AFAD Gönüllüleri Projesi İle Amaçlanan Hedefler Nelerdir?

AFAD Gönüllüleri Projesi ile amaçlanan hedefler şu şekildedir;

• Afet ve Acil Durumlarda yürütülecek faaliyetlerde, refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışabilecek gönüllülerin kazanılması, sistem içerisinde tutulması ve teşvik edilmesine yönelik AFAD Gönüllülük Sistemini kurmak.
• AFAD Gönüllülerinin yetkinliklerinin eğitimler, faaliyetler ve tatbikatlarla geliştirilmesini sağlamak.
• AFAD Gönüllülerinin gücünü harekete geçirerek, afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirmek.
• Afet ve acil durumlardan etkilenmiş topluluklara daha etkin bir hizmet sağlamak.
• Toplumda gönüllülük bilincini yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.

Yukarıdaki adımları tamamlayabilmek için AFAD Gönüllü Eğitim Programını yani; çevrimiçi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerini tamamlamanız gerekmektedir.

Üç modülden oluşan eğitim programıyla (Temel AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı, Destek AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı ve Uzman AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı) seviye seviye AFAD Gönüllülerinin eğitilerek afet farkındalığının artırılması ve afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin artırılmasını hedeflemektedir.

Eğitimlerinizi tamamladıktan sonra bulunduğunuz veya yakınınızda ki bir bölgede afet ve acil durum ihtiyacı ortaya çıktığında AFAD Gönüllüsü olarak görevlerinizi yerine getirebilirsiniz.


👉AKUT Gönüllüsü Nasıl Olunur?

👉Az Önce Deprem mi Oldu?

Bizi Instagram’dan takip etmek için TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu