Nasıl Olunur?

Arabulucu Nasıl Olunur? Arabuluculuk Sınavına Kimler Girebilir?

Arabulucu Nasıl Olunur? Arabuluculuk Sınavına Kimler Girebilir? Uyuşmazlık durumunda bir çözüm yöntemi olarak tarafların iletişimi kolaylaştıran Arabulucu Nasıl olunur? Arabulucu olmak isteyenler Kimler Arabulucu Olabilir? Arabuluculuk Sınavına Kimler Girebilir? merak etmekte. Bizde bu yazımızda Arabulucu Olmak İçin Hangi Bölüm okunmalı? ve Arabulucu Maaşları 2024 hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.

Arabulucu Nasıl Olunur?

arabulucu nasil olunur

Kişiler arasında ya da gruplar arasında anlaşmazlık olması durumunda taraflar arasındaki anlaşmazlığa çözüme kavuşmasını sağlayan kilere Arabulucu denir. Arabuluculuk, uyuşmazlık konusu olayın taraflarının bağımsız ve tarafsız üçüncü bir kişi tarafından bir araya getirilmesi ile söz konusu uyuşmazlığın çözümü için iletişim kurmalarının ve müzakere etmelerinin sağlandığı alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabulucu olabilmek için Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve en az 5 yıl meslek tecrübesine sahip olmak gereklidir. Şartları taşıyan adaylar başkanlık tarafından uygulanan, arabuluculuk eğitimini tamamladıktan sonra yazılı sınavda başarılı olan kişiler arabulucu olabilir.


Kimler Arabulucu Olabilir?

kimler arabulucu olabilir

Hukuk Fakültesi mezunu olan en az 5 yıllık bir mesleki deneyime sahip olan adaylar Arabulucu olabilirler. Yabancı bir hukuk fakültesini bitirilmişse Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik olunan derslerden sınava girilip başarı belgesi alınmış olunmalıdır. Arabulucu olabilmek için herhangi bir yaş kısıtlaması mevcut değildir..

Kasten işlenmiş; devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma ve yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak gibi herhangi bir suçtan mahkûm olmamak gerekir. Bu şartları taşıyan adaylar arabulucu olabilmektedir.


Arabuluculuk Ücretleri 2024 Ne Kadar?

Arabuluculuk Daire Başkanlığı Resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre 2024 yılı arabuluculuk ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.;

Arabuluculuk Ücret Tarifesine göre ücret
MADDE 7- (1) Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre belirlenir.
(2) Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenir.
(3) Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanamaması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, arabuluculuk ücretini bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre isteyebilir.
(4) Arabuluculuk sürecinin sonunda seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, her bir uyuşmazlık bakımından, Ticari Uyuşmazlıklarda 2.500,00 TL, diğer uyuşmazlıklarda ise 2.000,00 TL ücret isteyebilir. Taraflardan birinin aynı olduğu ve bir ay içinde başvurulan en az on beş uyuşmazlık seri uyuşmazlık olarak kabul edilir.
(5) Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, kira tespiti ve tahliye talepli uyuşmazlıklarda ücret; tahliye talepli uyuşmazlıklarda bir yıllık kira bedeli tutarının yarısı, kira tespiti uyuşmazlıklarında tespit olunan kira bedeli farkının bir yıllık tutarı üzerinden bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenir.
(6) Ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar ile ticari uyuşmazlıklarda, arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuk ücreti bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenir. Ancak bu ücret 6.000,00 TL’den az olamaz.
(7) Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, anlaşma bedeline bakılmaksızın arabuluculuk ücreti 4.000,00 TL’den az olamaz.

Arabuluculuk Ücret Tarifesinde yazılı olmayan hallerde ücret
MADDE 8- (1) Arabuluculuk Ücret Tarifesinde yazılı olmayan haller için, söz konusu Tarifenin birinci kısmındaki diğer tür uyuşmazlıklar için belirlenen ücret ödenir.

Uyuşmazlığın arabuluculuk-tahkim yoluyla çözülmesinin önerilmesinde ücret
MADDE 9- (1) Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanamaması halinde, anlaşamama son tutanağının düzenlenmesinden sonra, Arabulucu, tarafları arabuluculuk-tahkim yoluna devam etmeleri konusunda; arabuluculuk-tahkimin esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatıp, arabuluculuk-tahkim yoluyla uyuşmazlığın çözülmesinin sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan faydalarının olabileceğini hatırlatarak teşvik edebilir. Bu teşvik üzerine tarafların, arabuluculuk-tahkim yoluna devam etmeyi ve bir tahkim merkezinin arabuluculuk-tahkim kurallarını veya tahkim kurallarını uygulamayı kabul etmeleri halinde, ilgili tahkim merkezi
tarafından arabulucuya, bilgilendirme ücreti ödenir.

Uygulanacak tarife
MADDE 10- (1) Arabuluculuk ücretinin takdirinde, arabuluculuk faaliyetinin sona erdiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.

Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Tarife 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.


İlginizi Çekebilir 👇

👉 Portföy Yöneticisi Nasıl Olunur? 

👉 Bizi Instagram’ dan takip etmek için TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu