Bilgi Havuzu

MSÜ Yaş Sınırı 2024 Kaç? – MSÜ Boy, Kilo Kaç Olmalı? MSÜ Başvuru Şartları Neler?

MSÜ Yaş Sınırı 2024 Kaç? – MSÜ Boy, Kilo Kaç Olmalı? MSÜ Başvuru Şartları Neler? MSÜ başvuracak adayların en çok merak ettiği sorular arasında. diğer bir merak edilen soru ise MSÜ Başvuru Şartları Neler? Bu yazımızda MSÜ başvuracak adaylar için 2024 MSÜ hakkında tüm merak edilenleri derledik.

MSÜ Yaş Sınırı 2024 Kaç?

msu yas siniri 2024 kac

 

2024 yılında MSÜ sınavına girecek adaylar; kadın yada erkek Harp Okullarına, Astsubay Meslek Yüksekokullarına alım için belli şartları mevcuttur. Adayların sınav başvurularını yapmadan önce bilmesi gereken detaylardan biri de yaş sınırlamasıdır. Öncelikle asıl önemli başvuru şartı sınava Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar başvuru yapabilmektedir.  Bununla birlikte lise ya da dengi okullardan mezun olmak da aranan şartlardan biridir.

Harp Okulları için yaş sınırı: Gün ve aya bakılmaksızın kadın ve erkek öğrenciler en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaması şarttır. Yani 01 Ocak 2004 ve sonrası doğumlu olmak gereklidir.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için yaş sınırı: Gün ve aya bakılmaksızın en fazla 21 (yirmi bir) yaşında olmak şarttır. Yani 01 Ocak 2002 ve sonrası doğumlu olmak gereklidir.


MSÜ Boy, Kilo Sınırı 2024 Kaç?

msu boy kilo kac olmali

 

Milli Savunma Üniversitesi öğrenci adaylarının boy ve kilo şartlarını taşıyor olmaları gereklidir. Boy, kilo şartlarını taşımayan adaylar fiziki değerlendirme aşamasında adaylıkları sonlandırılır.

Erkekler için boy, kilo sınırı: Erkek öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm dir. Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları 165 cm-190 cm (dâhil) arasında olacaktır.

Kadınlar için boy, kilo sınırı: Kadın Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 160 cm‘dir.


MSÜ 2024 Başvuru Şartları Nelerdir?

2024 msu basvuru sartlari neler

 

Adayların MSÜ sınavına başvurabilmeleri için Bakanlıkça belirlenen aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar (uyruğundan biri TC olan çift uyruklular) sınava başvurabilirler ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.)

2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 2002 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2003 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.

4) Lise ve dengi okulların son sınıfında öğrenciliği devam edenler için 2024 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2021 ve 2022 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.).

Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır. 2020 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2020 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).

5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 19 Mart 2024 tarihinde yapılacak 2024 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanını almış olmak.

6) ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).

7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

a) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2024-YKS Temel Yeterlilik Testi
(TYT) ile 2024-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2024-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Puan
türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış
olmak

b) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2024-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne katılmış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2024-YKS TYT taban puanı almış olmak,

c) MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci seçim aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılır,

ç) Ayrıca MSB tarafından Harp Okulları adaylarına YKS Yerleştirme Puanı Başarı Sıralamaları için bir alt sınır koyulabilecek, bahse konu alt sınırın koyulması durumunda adayların alt sınırın altında kaldıkları okul için adaylıkları sonlandırılabilecektir.

8) Kendisinin;

a) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya zamanaşımına uğramış yahut hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

b) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

c) Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık vb. fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

ç) Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

d) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

e) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

f) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak,

g) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,

ğ) Askerî okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak (intibak eğitimi hariç), diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,

h) Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,

ı) Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak,

i) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

j) On sekiz yaşından küçükse kendisinden sorumlu bir kanuni temsilci gösterebiliyor olmak,

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

l) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

9) Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için; 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Askerî Öğrenci Olur” raporu; Hava Harp Okulu için ise yine aynı yönetmelik esaslarına uygun olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Askerî Öğrenci Olur, Uçucu Yetiştirmeye Elverişlidir” raporu almak.

10) 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerinin düzenlemesini kendisi veya on sekiz yaşından küçük olması durumunda kanuni temsilcisi vasıtasıyla kabul etmek.

11) İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak.

12) Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılanların adaylıkları veya öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.


MSÜ Sınav Konuları ve Soru Dağılımı Nelerdir?

msu 2023 sinav konulari ve doru dagilimi e1674245087676

Adayların MSÜ sınavında çözmeleri için toplam 120 soru için 165 dakika süre verilmektedir. MSÜ Sınavı 40 soru Türkçe, 20 soru Sosyal Bilgiler, 40 soru Matematik ve 20 soru Fen Bilimleri Testi’ n den oluşur. MSÜ sınav soruları kolay-orta-zor seviye olmak üzere eşit oranda dağılımlıdır.

Ders Adı Soru Sayısı
Türkçe 40
Tarih 5
Coğrafya 5
Felsefe 5
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5
Matematik 40
Fizik 7
Kimya 7
Biyoloji 6

Milli Savunma Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Milli Savunma Üniversitesi taban puanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Milli Savunma Üniversitesinin 2022 yılında yayımlanan verilerine göre en düşük taban puan 275,009 ile Astsubay Meslek Yüksek Okuluna öğrenci alımı yapılmıştır. 2022 yılında MSÜ’ye alınan öğrencilerden en yüksek bölüm ise 395,903 puan ile Kara Harp Okulu olmuştur.

ERKEK ADAYLAR İÇİN HARP OKULLARI TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
Bölüm Taban Puanı Puan Türü Şehit/Gazi Yakınları
Hava Harp Okulu 356,628 Sayısal 320,965
Kara Harp Okulu 310,418 Sayısal 279,376
Deniz Harp Okulu 310,418 Sayısal 279,376
Sahil Güvenlik 310,418 Sayısal 279,376
Kara Harp Okulu 309,176 Eşit Ağırlık 278,258
Kara Harp Okulu 341,06 Sözel 306,954

 

KADIN ADAYLAR İÇİN HARP OKULLARI TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
Bölüm Taban Puanı Puan Türü Şehit/Gazi Yakınları
Hava Harp Okulu 395,903 Sayısal 365,313
Kara Harp Okulu 385,147 Sayısal 346,632
Deniz Harp Okulu 385,147 Sayısal 346,632
Sahil Güvenlik 374,147 Eşit Ağırlık 346,632

 

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI İÇİN TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
Bölüm Taban Puanı Puan Türü Şehit/Gazi Yakınları
Kara 275,009 Genel 248,508
Hava 275,009 Genel 248,508
Deniz 275,009 Genel 248,508
Sahil Güvenlik 275,009 Genel 248,508
Bando 275,009 Genel 248,508


MSÜ’ye Çalışırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

msu ye calisirken nelere dikkat edilmeli e1674245217486

 • MSÜ’ye giren adayların sınavda sorumlu oldukları konuların öğrenmeleri gerekmektedir. Konular öğrenildikten sonra çalışma planı hazırlanmalı ve bu planın adayın kendine uygun ve uygulanabilir olmasına dikkat edilmelidir.
 • MSÜ Sınavına çalışan adayların Türkçe dersine çalışırken dikkat etmesi gereken konular şunlardır: Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Noktalama İşaretleri, İsimler, Sıfatlar, Paragraf, Ses Bilgisi, Zarflar, Zamirler, Edat- Bağlaç- Ünlem, Sözcükte Yapı, Fiiller, Fiilde Çatı, Yazım Kuralları, Fiilimsiler, Cümle Türleri, Cümlenin Öğeleri ve Anlatım Bozuklukları.
 • MSÜ Sınavına çalışan adayların matematik dersine çalışırken dikkat etmesi gereken konular şunlardır: Temel Kavramlar, Rasyonel Sayılar, Ondalık Sayılar, Sayı Basamakları, Mutlak Değer, Köklü Sayılar, Üslü Sayılar, Basit Eşitsizlikler, Çarpanlara Ayırma, Oran-Orantı, Denklem Çözme, Kümeler, Kombinasyon, Permütasyon, Fonksiyonlar, Binom, Polinomlar, İstatistik, Olasılık, Karmaşık Sayılar, Parabol, İkinci Dereceden Denklemler, Problemler; Doğruda ve Üçgende Açılar, Üçgende Alanlar, İkizkenar ve Eşkenar Üçgen, Dik ve Özel Üçgenler, Dik Üçgende Trigonometrik Bağıntılar, Üçgende Kenarortay, Bağıntıları, Üçgende Açıortay Bağıntıları, Üçgende Eşlik ve Benzerlik, Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları, Dörtgenler, Çokgenler, Doğrunun Analitiği, Paralelkenar, Yamuk, Eşkenar Dörtgen-Deltoid, Çemberde Uzunluk, Dikdörtgen, Daire, Küre, Prizmalar, Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği ve Vektörler-1
 • MSÜ Sınavına çalışan adayların tarih dersine çalışırken dikkat etmesi gereken konular şunlardır: Tarih Bilimine Giriş, Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar, Eski Türk Tarihi, Türk Tarihi, Beylikten Devlete, Türk-İslam Devletleri, Dünya Gücü Osmanlı Devleti, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti, Yeniçağ Avrupası, Arayış Yılları, Yakınçağ Avrupası, 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi, En Uzun Yüzyıl, 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı, Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi, Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler, Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri, Türk İnkılabı ve Türk Dış Politikası.
 • MSÜ Sınavına çalışan adayların coğrafya dersine çalışırken dikkat etmesi gereken konular şunlardır: Dünyanın Şekli ve Yer Şekilleri, Harita Bilgisi, İklim Bilgisi, Türkiye’nin İklimi ve Yer Şekilleri, İç ve Dış Kuvvetler, Yerin Şekillenmesi, Toprak Tipleri, Orta Payda: Bölge, Nüfus, Çevre ve İnsan, Ulaşım Yolları ve Doğal Afetler.
 • MSÜ Sınavına çalışan adayların felsefe dersine çalışırken dikkat etmesi gereken konular şunlardır: Felsefenin Alanı, Bilim Felsefesi, Bilgi Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Varlık Felsefesi, Sanat Felsefesi, Siyaset Felsefesi ve Din Felsefesi.
 • MSÜ Sınavına çalışan adayların din kültürü ve ahlak bilgisi dersine çalışırken dikkat etmesi gereken konular şunlardır: Hz. Muhammed’ in Hayatı, Hazreti Muhammed, İslam Düşüncesinde Yorumlar, İslam Düşüncesinde Tasavvuf, İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar, Kur’an ve Yorumu ve Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları.
 • MSÜ Sınavına çalışan adayların fizik dersine çalışırken dikkat etmesi gereken konular şunlardır: Fizik Bilimine Giriş, Madde ve Özellikleri, Basit Makineler, Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi, Sıvıların Kaldırma Kuvveti, Isı ve Sıcaklık, Basınç, Genleşme, İş Enerjisi, Doğrusal Hareket, Düzlem Ayna, Küresel Aynalar, Işık ve Gölge, Mercekler ve Aydınlanma, Elektrik Akımı ve Devreler, Elektrostatik, Temel Dalga Bilgileri, Su Dalgaları, Yay Dalgaları, Ses ve Deprem Dalgaları.
 • MSÜ Sınavına çalışan adayların kimya dersine çalışırken dikkat etmesi gereken konular şunlardır: Kimya Bilimi, Periyodik Sistem, Atom ve Yapısı, Kimyasal Türler Arası Etkileşimleri, Bileşikler, Asitler-Bazlar ve Tuzlar, Kimyasal Tepkimeler, Kimyanın Temel Yasaları, Karışımlar, Maddenin Halleri, Endüstride ve Canlılarda Enerji ve Kimya Her Yerde.
 • MSÜ Sınavına çalışan adayların biyoloji dersine çalışırken dikkat etmesi gereken konular şunlardır: Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler, Organik Bileşikler, Madde Geçişleri, Hücre, DNA-RNA, Enzimler, Hücre Bölünmeleri, Protein Sentezi, Ekoloji, Eşeysiz-Eşeyli Üreme, Canlıların Sınıflandırılması, İnsanda Üreme ve Gelişme, Mendel Genetiği, Cinsiyete Bağlı Kalıtım ve Kan Grupları.
 • MSÜ’ye giren adaylar kendilerine güvenmeli, başarılı olacaklarına inanmalıdır. Çalışma döneminde moral, motivasyon artırıcı faaliyetlerde bulunulmalıdır. Adayların konu çalıştıktan veya yeterli miktarda soru çözdükten sona keyif aldıkları şeylerle ilgilenmesi motivasyonu artırma konusunda destek olacaktır.
 • MSÜ’ye çalışma döneminde bol bol kaliteli soru çözülmelidir. Kaliteli sorulara ancak kaliteli kaynaklar aracılığıyla ulaşılabilmektedir. Sınava çalışan adaylar hem konu anlatım, hem test, hem de deneme kitabı alırken deneyim sahibi, alanında uzman kişilere danışmalıdır. Çok sayıda kaliteli soru çözmek sınav başarısını artıracaktır.
 • MSÜ Sınavının gerçekleşmesine kısa süre kaldığında deneme çözümüne ağırlık verilmelidir. Denemeler tıpkı sınavdaymış gibi süre tutularak çözülmeli ve sonrasında cevaplar değerlendirilerek tekrar edilmesi gereken yerler tespit edilmelidir.

2024 MSÜ Hakkında Bilinmesi Gerekenler

MSÜ Puanı Hesaplanabilmesi için Kaç Net Yapılmalıdır?

MSÜ Sınavının ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir.


MSÜ’de Yanlışlar Doğruları Götürür mü?

MSÜ yani Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir.


Milli Savunma Üniversitesi Sınavı’na Kaç Kez Girilebilir?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına kaç kez girilebileceği ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır.


Sınav başvurusunu internetten değil de sınav başvuru merkezlerinden yapan kişiler ilave bir ücret öderler mi?

Başvuru merkezleri tarafından başvuru işlemini yapan adaylardan ilave 15 TL başvuru hizmeti ücreti alınır.


Sınav başvurumu geç başvuru tarihinde yaptığım takdirde ilave bir ücret öder miyim?

Geç başvuru tarihinde başvurusunu yapacak adaylar 195 TL  başvuru ücreti ödeyeceklerdir.


Sınav başvuru ücretimi nerelerden yatırabilirim?

 • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
 • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
 • Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
 • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
 • ING Bank’ın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
 • Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
 • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’ de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.


Belirtilen tarihlerde sınav ücretini yatırmayan kişiler sınava girebilir mi?

Kılavuzda belirtilen başvuru tarihlerinde ve geç başvuru tarihinde sınav ücretini yatırmayan kişiler sınava giremezler.


Çifte vatandaşlığı olan bir kişi Milli Savunma Üniversitesi’ne başvurabilir mi?

Çifte vatandaşlığı olan bir kişi, Milli Savunma Üniversitesi’ne başvurabilir ancak HO/Asb. MYO’ n dan mezun olacakları tarihe kadar T.C. dışındaki vatandaşlıklarından vazgeçmelerinin gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.


2022-MSÜ’yü başvurup aynı zamanda diğer (Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi vb.) sınavlara girebilir miyim?

2022-MSÜ’ye başvuru yapmak diğer sınavlara (Polislik Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi vb.) girmeye engel teşkil etmemektedir.


Astsubay Meslek Yüksekokullarına kadın adaylar başvurabilir mi?

Kadın adaylar yalnızca Harp Okullarına başvurabilir.


2000 Yılı ve öncesinde doğmuş kişiler Harp Okulları / Asb. Meslek Yüksekokullarına başvurabilir mi?

2000 yılı ve öncesi doğan adaylar Harp Okulları/ Asb. Meslek Yüksekokullarına başvuruları sistem tarafından engellenecektir.


2001 Yılı doğumlu kişiler Harp Okullarına başvurulabilir mi?

2001 yılı doğumlu adaylar Harp Okullarına başvuramazlar.


Evliyim/Nişanlıyım/Eşimden ayrıldım, askeri öğrenci olabilir miyim?

Başvuru ve Giriş koşullarımızda «Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak» ifadesi yer almaktadır.


Şu anda üniversitede okuyorum MSÜ’ye girmek için tekrar sınava girmeli miyim?

MSÜ Sınavları yalnızca uygulanacakları yıl için geçerlidirler. Tekrar sınava girmeniz gereklidir.


Milli Savunma Üniversitesi’ne başvurabilmek için hangi lise türlerinden mezun olmak gerekir?

Herhangi bir lise ve dengi okuldan mezun olan/olacak adaylar MSÜ’ne başvurabilir.


Milli Savunma Üniversitesi’nde okuyabilmek için YKS- TYT ve YKS-AYT oturumlarına katılmak zorunlu mudur?

Asb. MYO için YKS-TYT ve Harp Okulu için YKS-TYT ile YKS-AYT oturumlarına katılmak zorunludur. Bir önceki yıldaki YKS-TYT puanını kullanmak isteyen adaylarla ilgili açıklama bir sonraki soruda yer almaktadır.


Milli Savunma Üniversitesi’nde okuyabilmek için bir önceki yıl almış olduğum YKS-TYT puanımı kullanabilir miyim?

2021-YKS-TYT puanı 200 ve üzerinde olan adayların, bahse konu puanları geçerlidir. Ancak adaylar MSB ile MSÜ’ nin öğrenci yerleştirme işlemleri için taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdır. 2021-YKS- TYT puanını kullanmak isteyen adayların YKS başvuru sürecinde bu yönde başvuru ve ödeme yapmaları gerekmektedir.


2022-MSÜ ‘‘Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına’’ hangi illerde katılabilirim?

Adaylar sınav merkezi tercihi olarak kendi adres ilini tercih edebileceklerdir. Bunun dışında bir tercihte bulunulamayacaklardır.


Harp Okulu ve/veya Asb. MYO Seçim aşamalarına katılarak bu aşamaların herhangi birinden Elenmek/Ayrılmak diğer Yükseköğretim Kurumlarına başvurmaya engel oluşturur mu?

Adayların Diğer Yükseköğretim Kurumlarına Başvurma Hakları Devam Edecektir.


MSÜ’ne çağrı ve kesin kayıt işlemleri için Şehit- Gazi Çocuklarına özel bir kontenjan ayrılır mı?

Şehit ve gazi çocuklarının 2’nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; 2022-MSÜ sınavında belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının” %90’nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır.

Seçim aşamalarında başarılı olan şehit ve gazi çocukları, yerleştirme için Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2022-YKS TYT’ den, Harp Okulları için 2022 YKS Sayısal/Eşit Ağırlık’ tan Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın

%90’ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın %5’i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5’lik kontenjanın dışında tutulurlar.


Şehit-Gazi Çocukları kapsamına kimler girer?

Şehit-Gazi Çocukları kapsamına yalnızca öz annesi veya babası şehit-gazi olanlar girer.


Kılavuzda belirtilen tarihlerde tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci Seçim Aşamalarına Çağrılırlar mı?

Belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapmayan adaylar hiçbir şekilde 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.


Vücudunda dövme veya yara izi olan kişiler Askeri Öğrenci olabilir mi?

Bu konuda ayrıntılı bilgi için TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin tatuaj ve yara izi ile ilgili bölümünü inceleyiniz.


Daha önce Askeri Okullardan çıkan/çıkarılan veya sivil okullardan çıkarılan öğrenciler MSÜ’de okuyabilir mi?

Başvuru ve Giriş koşullarımızda «Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak» ifadesi yer almaktadır.


Okul disiplin cezaları MSÜ’de okumaya engel teşkil eder mi?

Giriş koşullarına engel teşkil eden okuldan çıkarılma cezaları hariç okulda alınan disiplin cezaları MSÜ’nde okumaya engel teşkil etmez.


Aday Yerleştirme İşlemlerinde kullanılan 2024- YKS puan türlerine Ortaöğretim Başarı Puanı eklenecek midir?

Aday yerleştirme işlemlerinde 2024-YKS puan türlerinin ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş hali (HAM PUAN) kullanılacaktır.


İlginizi Çekebilir 👇

👉 2023 MSÜ Kadın Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

👉 2023 MSÜ Erkek Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

👉 2024 MSÜ Kimler Girebilir? 2024 MSÜ Yaş Sınırı Var mı?

👉 MSÜ Sınavı Nasıl Oluyor? 2024 MSÜ Konu ve Soru Dağılımı

👉MSÜ Sınavı Nedir? 2024 MSÜ Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bizi Instgram’dan takip etmek için TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu