Bilgi Havuzu

2023 Lise 12. Sınıf Devamsızlık Hakkı Kaç Gün? 12. Sınıf Öğrencisi Devamsızlıktan Kalır mı?

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi başlaması ile birlikte özellikle de lise öğrencileri en çok 2023 Lise 12. Sınıf Özürlü Özürsüz Devamsızlık Hakkı Kaç Gün? araması yapmaya başladı. Son sınıflar üniversite sınavına hazırlanırken 2022-2023 Okulda Kalma Var mı? 30 Gün Devamsızlık la Kalınır mı? Kaç Gün Devamsızlık Silinir? gibi 12. Sınıf Devamsızlık Affı gelir mi? sorularını merak etmekte. Her ne sebeple olursa olsun devamsızlık yapmadan önce  faydalanabileceğiniz bilgilerle sizlerle paylaştık…

2022-2023 Lise 12. Sınıf  Özürlü Özürsüz Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?

2023 lise 12. sinif ozurlu ozursuz devamsizllik hakki kac gun

 Okullar açılmasıyla birlikle en çok da lise öğrencilerinin daha fazla merak ettiği 2022-2023 12. Sınıf devamsızlık konusu. Yeni sisteme göre lisede devamsızlık hakkının kaç gün olduğu merak eden lise öğrencileri devamsızlıklarını MEB sisteminden takip edebilirler. Lise eğitim ve öğretim alan öğrenciler için MEB’in Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğini değiştirmesi ile devam sistem de değişikliğe gidilmiştir. Yönetmeliğin son haline baktığımızda öğrenciler için daha aktif olduğunu görmemiz mümkündür.

Eski yönetmelikte 20 gün özürlü, 20 gün özürsüz ve 5 gün idari izinli olmak üzere lise öğrenciler 45 gün devamsızlık hakkı vardı. Yeni yönetmelikte devamsızlık hakkı kısaltıldı. İncelediğimizde 10 gün özürsüz, 20 gün özürlü toplamda 30 gün devamsızlık hakkı verilmiştir.  Özürsüz olarak öğrenciler 10 günden fazla devamsızlık yapmaları durumunda sınıf tekrarı yaparlar.


30 Gün Devamsızlık la Kalınır mı?

Öğrencilerin okula devam etme hakkını kaybedeceğinden dolayı yıl dönü tekrarı istenir. Bir sene sonra aynı sınıftan devam etmek zorunda kalır. Ancak bazı durumlar istisna sağlanabilir. Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol altında olan ve eğitim alamayan öğrencilerin özürsüz devamsızlıkları 10 günden 60 güne kadar uygulanabilir.

Öğrenciler telafi programlarına dahil edilerek eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Öğrenciler devam etmek zorunda oldukları programları tamamlamaları gerekir. Toplam ders saatinin en az altıda biri kadar devamsızlık durumları varsa puanları ne olursa olsun sınıf tekrarı yaparlar.

Not: Bazı okullarda başarılı öğrenciler devamsızlık yaşasa dahi öğretmenler ve müdürler tarafından düzenlemeler yapılmaktadır. Öğrenciler 1 2 gün fazladan devamsızlık yapmaları durumunda inisiyatif okul yönetimine kalmıştır. Yapacağınız görüşmeler ile bazı imkanlar tanınabilmektedir.

E okul sistemi kapandığında devamsızlıklar deftere kayıt alınır fakat sisteme işlenemez.


2022-2023 Lise ve dengi Okullar İçin Devamsızlık Şartları Nelerdir?

2023 lise 12. sinif devamsizliktan kalir mi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğin 3. Kısım 2. Bölümü geç gelme, devamsızlık ve ilişik kesme ile ilgilidir.

Madde 35’e göre öğrenci, ilk derse belirlenen süreden daha fazla geç kaldığı her 5 seferde yarım gün devamsızlık yapmış sayılır. Bu tür durumlarda öğrenci idareye giderek geç kaldı fişi almalı ve öğretmenine teslim ederek derse girmelidir. Madde 36’nın (b) bendine göre günlük toplam ders saatinin 2/3 kadarına ya da fazlasına girmeyen öğrenci tam gün devamsızlık yapmış sayılır.

Yönetmeliğin 36. maddesinin 5. fıkrasına göre ortaöğretim kurumlarında:

Devamsızlık süresi özürsüz (raporsuz) olarak 10 gün, özürlü (raporlu) olarak 20 gün olmak üzere toplamda 30 gündür.

Ancak aşağıda sayacağımız bazı özel durumlarda bu süre 60 güne kadar uzayabilir. Bu süreyi aşan öğrenciler, başarı durumları ne kadar iyi olursa olsun derslere devam edemez ve bir sonraki öğretim yılında aynı sınıfı tekrar ederler.

Özür durumlarına dair mevzuattaki açıklama ise şu şekildedir:

 • a ) Üniversite, eğitim ve araştırma ya da tam teşekküllü devlet hastanelerinde sürekli tedavi görmek durumunda olan öğrenciler ya da organ nakli gerektiren bir hastalığı olan öğrenciler,
 • b) Tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitim gören öğrenciler,
 • c) Özel eğitim meslek liselerine kayıt yaptıranlar,
 • d) EGM’ nin yayınladığı resmi raporlara göre korunan ya da bakım altına alınan öğrenciler
 • e) Tutuklu öğrenciler

Bu koşulları taşıyan kişiler, özürsüz devamsızlık süresi olan 10 günü geçmemek şartıyla toplamda 60 gün devamsızlık yapma hakkına sahiptirler.

Öğrenciler yaptıkları devamsızlıklar nedeniyle bir sonraki yıl aynı sınıfa tekrar giderler. Öğrenim görme hakkı olmayan öğrenciler ise Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Meslek Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ya da mesleki eğitim lisesi gibi eğitim merkezlerine yollanırlar.

Mesleki eğitim merkezi gibi kurumlara gönderilen öğrenciler için özürlü ya da özürsüz devamsızlık şartı; alınması gereken teorik ders süresinin 6’da 1’ini geçmemelidir. Yukarıda saydığımız istisnai durumlarda kalan ve devamsızlık süresi 60 güne çıkabilen öğrencilerde teorik derslere devam etme süresi toplam teorik ders saatinin 3’te 1’ini geçmemelidir.

 • Madde 36’nın 8. fıkrasına göre öğrenciler, katıldıkları tamamlayıcı eğitim programlarına ve telafi programlarına devam etmek zorundadır. Eğer bu derslerin toplam saatinin 6’da 1’inden fazla olacak şekilde özürlü ya da özürsüz devamsızlık yaparlarsa “başarısız” kabul edilirler.
 • Madde 36’nın 9. fıkrasına göre yarıyıl tatillerinde ya da yaz tatillerinde mesleki eğitim alan öğrenciler ücretli ya da ücretsiz izin yaptıklarında devamsızlık yapmış sayılmazlar. Özürsüz devamsızlık süreleri ise yaptıkları ücretsiz izin sürelerinden düşülür.

2022-2023 Devamsızlık Sildirme ve Affı

2023 lise 12. sinif devamsizlik affi gelir mi

 • Sağlık sorunları nedeniyle gidemeyen öğrencilerin 36. maddenin 5. bendinde sayılan sağlık kurumlarından alacağı sağlık raporunu okula ibraz edebilirsiniz.
 • Öğrencinin özür durumu yada veli izni ile gitmeme durumunda 5 iş günü içinde veli dilekçe ile bizzat kendisi okula başvurabilir.
 • Af konusuna gelecek olursak eğer: bu husus tamamen eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığının alacağı karara bağlıdır. Şuan için böyle bir uygulama söz konusu değil. Olması halinde gerekli bilgilendirme bu sayfamızdan yapılacaktır.

2022-2023 Devamsızlık Hakkı Olmayanlar Takdir ve Teşekkür Belgesi Alabilir mi?

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 10. Kısmı öğrenci davranışları ile ödül ve disipline ilişkin hükümleri içerir. 2. Bölüm öğrencilere verilen ödüllerle ilgilidir.

 • Madde 159’a göre öğrenciler başarı durumlarına ve davranışlarına göre Teşekkür, Takdir, Onur Belgesi ve Üstün Başarı Belgesi alabilirler.
 • Madde 160’a göre dönem ortalaması 70’in üstünde ve davranış puanı 100 olan öğrenciler içinden;
  • a) 70,00 – 84,99 puanı olan öğrencilere Teşekkür Belgesi
  • b) Puanı 85,00 ve üstü olan öğrencilere Takdir Belgesi
  • c) Ortaöğretimde en az 3 öğretim yılının tüm dönemlerinde takdir belgesi alan öğrencilere Üstün Başarı Belgesi verilir.

Üstün Başarı Belgesi alan öğrenciler okulun iftihar listesine eklenirler.

 • Madde 162’nin 1. bendine göre öğrencilere belge verilirken; öğrencinin hem okuldaki hem de okul dışındaki genel haline, derslerdeki ve ders dışı etkinliklerdeki başarı durumuna ve davranışlarının niteliğine, arkadaşlarına örnek olup olmadığına bakılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu