Bilgi Havuzu

2023 ALES Nedir? ALES Sınavına Kimler Girebilir?

2023 ALES Nedir? ALES Sınavına Kimler Girebilir? Üniversite öğrencilerinin yada akademik kariyer yapmak isteyenlerin en çok merak ettiklerinden biri de ALES Nedir? ALES Açılımı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı‘dır.  Gelecek planlarında akademik kariyer olan adaylar ALES Sınavına Kimler Girebilir? ALES de hangi dersler var? merak etmekte. Gelin birlikte ALES Hakkında Bilinmesi Gerekenleri öğrenelim…

ALES Nedir?

ales nedir

ALES, açılımı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavıdır. Üniversite ve yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemine ALES denir. ALES sınavı ÖSYM tarafından ilkbahar döneminde 1, sonbahar döneminde 2 olmak üzere yılda 3 defa yapılmaktadır.

Türkiye’ nin 81 ilinde yapılan ALES sınavında toplamda100 soru için 150 dakika yani 2,5 saatlik süre verilir. Sınavda sözel ve sayısal olarak 2 testten toplamda 100 sorudan oluşan ALES için puan aralığı 50 ve 100 arasıdır. Lisansüstü eğitim için girilen ALES, lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilecek adayların belirlenmesinde de belirleyici bir sınavdır. Ayrıca ALES puanı 5 yıl geçerlilik süresine sahip. Sınava girmiş olan adaylar, sonuçları açıklandıktan sonra almış oldukları puanı 5 yıl boyunca kullanabilir.


ALES Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurular elektronik ortamda bireysel veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ÖSYM’nin internet adresi veya mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. ALES, tezli yüksek lisans yapmak isteyen yada akademik personel kadrolarında yer almak isteyen adayların atama yapılabilmesi için yapılan bir sınavdır. ALES için belirlenen ücret her yıl değişmektedir,2023 yılı için belirlenmiş olan sınav ücreti ise henüz açıklanmamıştır.

ALES başvurusu yapacak olan adayların yapması gereken bazı şeyler vardır. ALES başvurusu yapacak adayların yapmaları gerekenler aşağıda listelenmiştir.

 • ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kaydı olan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinen tüm adaylar ÖSYM’nin internet adresi veya mobil uygulaması üzerinden başvuru işlemlerini yürütmelidir.
 • Sınav başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresi üzerinden Kılavuz ile Aday Başvuru Formu edinilmelidir. Bu başvuru formu kılavuzda belirtilen şekilde doldurulmalıdır.
 • Adayların ALES başvurularını tamamlayabilmesi için sınav ücretini kılavuzda belirlenen süre içerisinde belirlenen şekilde yatırmaları gerekmektedir. Başvuru ücretini ödemeyen adayların başvuruları silinmekte ve başvuru kayıt bilgileri iptal edilmektedir.

ALES Sınavına Kimler Girebilir?

ales sinavina kimler girebilir

Herhangi bir lisans programından mezun olmuş veya olabilecek durumda olan, yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesini alan bütün adaylar başvurabilir. ALES’ e girmek için belirlenen herhangi bir yaş kısıtlaması yoktur. Başvuru işlemlerini başarılı bir şekilde tamamlayan ve başvuru ücretini zamanında ödeyen adaylar sınava girmeye hak kazanır. Sınava girmeye hak kazanan adayların sınava girerken yanında bulundurması zorunlu olan belgeler ve aynı zamanda da yanında bulundurması yasak olan bazı eşyalar vardır. ALES’ e giren tüm adayların yanlarında bulundurması zorunlu olan belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Sınava Giriş Belgesi: ALES’ e girecek tüm adaylar, sınava gelirken girecekleri sınava ait, adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafının bulunduğu giriş belgesini yanında bulundurmalıdır. Bu belgenin renkli veya siyah beyaz çıktısının alınmış olması sınava girişi etkilemezken eğer belge üzerinde adayın fotoğrafı yoksa veya belgenin herhangi bir yerinde sonradan eklenmiş bir yazı veya resim varsa bu belge ile gelen adayların sınavları geçersiz sayılmaktadır.
 • Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı: Adayların yanında olması gereken belgelerden bir diğeri de fotoğraflı nüfus cüzdanıdır. Herhangi bir nedenden ötürü fotoğraflı nüfus cüzdanını yanına alamayan adaylar T.C. Kimlik Kartı veya fotoğraflı geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını da yanına alabilmektedir. Bunlardan herhangi birinin adayların yanında olması zorunludur. Bu belgeler dışında sürücü belgesi, meslek kimlik kartları veya öğrenci kimlik kartı gibi belgeler kabul edilmemektedir.

Listelenen bu belgeler dışında sadece şeffaf pet şişe içinde su ile sınava girilebilmektedir. Bunlar dışında sınava giren adayların yanlarında getireceği eşyalar sınava alınmamakta ve emanet olarak kabul edilmemektedir. Sınavda kullanılacak kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete ÖSYM tarafından verilmektedir. Sınav salonuna sokulması yasak olan eşyalar aşağıda listelenmiştir.

 • Saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve bilgisayar özelliği bulunan tüm cihazlar
 • Her çeşit kesici delici alet veya ateşli silahlar gibi çeşitli donatılar
 • Kelem, silgi ve kalemtıraş gibi adaya ÖSYM tarafından verilen ürünler
 • Defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi ve müsvedde kâğıdı
 • Yiyecek, içecek gibi çeşitli gıda maddeleri (Şeffaf şişede bandajı çıkarılmış su dışında)
 • Kutu veya şişe içerisinde bulunan ilaçlar
 • Cep telefonu, tablet, her türlü saat, kablosuz elektronik cihazlar, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi ve kulaklık; kolye, küpe, halka alyans hariç yüzükler, bilezik, broş benzeri tüm takılar, çanta ve cüzdan; anahtarlık ve her çeşit aracın anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar, güneş gözlüğü, banka/kredi kartı gibi kartlar
 • Engeli veya sağlık sorunu olan adaylar, kendi engel veya sağlık sorunlarına ilişkin yanlarında getirmeleri gereken eşyalar hakkında bilgi almak için ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” ile ilgili maddeyi incelemelidir.

ALES’ te Hangi Dersler Var?

ALES’ te yer alan dersler aşağıda listelenmiştir.

 • Matematik
 • Geometri
 • Sayısal Mantık
 • Türkçe
 • Mantıksal Akıl Yürütme (Sözel Mantık)

ALES Ders Konuları ve Soru Dağılımı

ales derskonulari ve soru dagilimi

ALES’ e giren adayların karşısına sayısal ve sözel testlerden oluşur. Sayısal test yapılmasındaki amaç adayın sayısal ve mantıksal muhakeme becerisini ölçmektir ve 50 sorudan oluşmaktadır. Sözel test yapılmasındaki amaç ise adayın sözel muhakeme yeteneğini ölçmektir. sayısalda olduğu gibi sözel testte de adaylara 50 soru sorulmaktadır. Farklı bölümlerden mezun olan veya olabilecek adayların yetenek ve bilgilerini ölçebilmek için sorulan bu sorular Türkçe olup çeşitli konulardan oluşur.  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES konuları aşağıda listelenmiştir.

ALES Matematikte yer alan 20 konu aşağıda listelenmiştir.

 • Temel Kavramlar
 • Çözümleme
 • Bölme ve Bölünebilme
 • Asal Çarpanlar, EBOB-EKOK
 • Rasyonel Sayılar
 • Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer
 • Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Denklemler
 • Oran-Orantı
 • Sayı ve Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • İşçi ve Havuz Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Kümeler
 • İşlem
 • Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık

ALES Geometride yer alan 8 konu aşağıda listelenmiştir.

 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açılar
 • Üçgende Uzunluk ve Alan
 • Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik
 • Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler

ALES Sayısal Mantıkta yer alan 3 konu aşağıda listelenmiştir.

 • Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma
 • Şekil Yetenek ve Sayı Dizileri
 • Mantıksal Muhakeme Problemleri

ALES Türkçe’ de yer alan 5 konu aşağıda listelenmiştir.

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlama
 • Anlatım Biçimleri
 • Paragraf
 • Anlatım Bozuklukları

ALES Mantıksal Akıl Yürütmede yer alan 2 konu aşağıda listelenmiştir.

 • Şifreleme, Şifre Çözümleme
 • Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekâya Dayalı Problem Çözme

ALES’ te tüm bu konulardan toplamda 100 sorudan oluşur. Listelenen konulardan çıkan soru sayısı değişiklik gösterebilir. Listede yer alan konuların soru dağılımları aşağıda tablo şeklinde belirtilmiştir.

ALES Sözel Alan Soru Dağılımı Tablosu Aşağıda Verilmiştir

KONU BAŞLIKLARI SORU SAYISI
Sözcükte Anlam 1 – 2
Cümlenin Anlam ve Yorumu 3 – 4
Paragraf (Konu Ana Düşünce) 35 – 40
Sözel Mantık 8 – 10

ALES Sayısal Alan Soru Dağılımı Tablosu Aşağıda Verilmiştir

KONU BAŞLIKLARI SORU SAYILARI
Doğal Sayı – Tam Sayı 1 – 2
Faktöriyel 1
Bölme 1 – 2
Bölünebilme Kuralları 1
Rasyonel Sayılar 2 – 3
Eşitsizlik 1
Mutlak Değer 2 – 3
Üslü Sayılar 2 – 3
Köklü Sayılar 1
Çarpanlara Ayırma 1
Oran – Orantı 2 – 4
Problemler 12
Kümeler 1 – 2
İşlem – Modüler Aritmetik 1
Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık 2 – 3
Tablo – Grafik Yorumlama 6
Sayısal Mantık 14 – 5
Geometri 10 – 12

Geçmiş yıllarda ALES’ te sorulmuş olan sorulara ÖSYM’nin internet adresi üzerinden ulaşmak mümkündür.


ALES Puan Türleri ve Katsayıları

ales katsayilari ve puan turleri

ALES puan türleri, ÖSYM’nin kılavuzunda yer alan bilgiler dikkate alınarak aşağıda listelenmiştir.

 • ALES Sayısal Puanı
 • ALES Sözel Puanı
 • ALES Eşit Ağırlık Puanı
PUAN TÜRÜ SAYISAL TESTİ SÖZEL TESTİ
SAYISAL 0,75 0,25
SÖZEL 0,25 0,75
EŞİT AĞIRLIK 0,50 0,50

ALES Puanı Nasıl Hesaplanır?

Sınava giren adayların vermiş olduğu cevapların her biri ayrı ayrı değerlendirilmekte olup doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan bulunmaktadır.   Ortaya çıkan bu ham puanlar ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüp hesaplama yapılır. Her aday için 3 ağırlıklı puan ( sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı, eşit ağırlıklı) hesaplanır. Eğer iptal edilen soru varsa o soru değerlendirme dışı bırakılmaktadır. Hesaplanan bu ağırlıklı puanlar ÖSYM’nin formülüne göre 100 üzerinden puanlara dönüştürülmektedir. ÖSYM’nin ALES sınav sonrası puan hesaplama için formülü aşağıda ki gibidir

ales puani hesaplama

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanabilmek için ALES’ e giren adayların; kendi alanındaki puan türünde en az yüz üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. 100 üzerinden en az 70 almış olan adaylar başarılı sayılmaktadır. Tezli yüksek lisans başvurularında adayların başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan alması gerekirken, lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracakların ise en az 80 puan almaları gerekmektedir. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatoları bu puan üzerinden standart puan belirleme hakkına sahiptirler.

Yükseköğretim kurumları lisansüstü eğitim için öğrenci seçimi yaparken ALES puanını en az %50 ağırlıkla değerlendirmeye almalıdır. Bazı yükseköğretim kurumları seçme işlemi yaparken sınav puanını tek ölçüt olarak belirleyebilmektedir. Bazı yükseköğretim kurumları ise puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabilmektedir.

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlardaki doktora programlarına başvurularda da ALES puan şartı getirilebilmektedir.


ALES Hakkında Bilinmesi Gerekenler

ales hakkinda bilinmesi gerekenler

ALES ne zaman, nerelerde yapılır?

Sınav yılda ÜÇ kez İlkbahar (genellikle Mayıs ayı içerisinde), Yaz ve Sonbahar (genellikle Kasım ayı içerisinde) dönemlerinde 81 il merkezi ile Lefkoşa ve Bişkek’te yapılır.

ALES’ e kimler başvurabilir?

Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

ALES’ e nasıl başvurabilirim? Başvuru sırasında neler yapmam gerekiyor?

Son iki yıl içerisinde ALES’ e başvurmuş olan adaylar başvurularını isterlerse ÖSYM’den şifre edinerek bireysel olarak internet aracılığıyla kendileri yapabilirler ya da başvuru merkezlerinden yaptırabilirler. Son iki yıl içerisinde ALES’ e başvurmamış adaylar başvurularını başvuru merkezleri aracılığıyla yapacaklardır. Başvuru merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

ALES sonuçları ne kadar süre ile geçerlidir?

Sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.

ALES’ ten kaç puan almam gerekir?

Bütün yükseköğretim kurumları lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınavın sonuçlarını kullanmaktadır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES’ e girmiş olma koşulu aranmaz, ALES sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmaz.

ALES Sonuçlarını Nereden Öğrenebilirim?

ÖSYM’nin sonuç sayfasından ALES seçeneğini seçerek istediğiniz yıla ait sonuçlara ulaşabilirsiniz:(http://sonuc.osym.gov.tr/) Ayrıca sitemizin sınav sonuçları bölümünden de öğrenebilirsiniz.

ALES’ e Birden Fazla Kez Girdim. Son Aldığım Puan mı Yoksa En Yüksek Puan mı Geçerli?

Birden fazla kez ALES’ e girmiş olanlar geçerlilik süresi içerisinde istedikleri sınav sonucunu kullanabilirler. En son girilen ALES puanını kullanma zorunluluğunuz yoktur. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek puana sahip olan ALES sonucu kullanılabilir.

ALES puanı nasıl hesaplanmaktadır?

ALES puanının hesaplanabilmesi için en az üç testi cevaplamak gerekir.

ALES Sözel puanı; 40 + (Sözel Neti x 0,90) + (Sayılsa Neti x 0,30) =

ALES Eşit Ağırlık puanı; 40 + (Sözel Neti x 0,60) + (Sayısal Neti x 0,60) =

ALES Sayısal puanı; 40 + (Sözel Neti x 0,30) + (Sayısal Neti x 0,90) = şeklinde hesaplanır.

ALES sonucu ne kadar süre ile geçerlidir?

ALES sonucu, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.

ALES sonucu burslarda geçerli midir?

Bazı kamu kurum ve kuruluşları yurt dışında lisansüstü eğitim alacak öğrencilere burs desteği verirken ALES sonucundan yararlanmaktadır.

ALES’ in yurt dışı eğitimine nasıl bir etkisi vardır?

Yükseköğretim kurumları, öğretim personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla yurt dışına lisans üstü eğitime gönderdiği adayları seçerken ALES sonuçlarını da göz önünde bulundurmaktadır. Bu doğrultuda yurt dışında eğitim görmek isteyen adayların ALES’e girmeleri zorunludur. Kendi imkanları ile yurt dışında eğitim görecek adayların ALES’ e girme zorunluluğu yoktur.

Engeli olan adayların ALES başvurusunda ne yapması gerekir?

Engeli olan adaylar bu durumlarını gösteren sağlık kurulu raporlarını bir dilekçe ile Aday Bilgi Formuna eklemelidirler. Başvuru işlemi bittikten sonra engelli duruma gelen adayların raporlarını bir dilekçe ekinde ÖSYM’ye göndermeleri gerekir. Daha önceki yıllara engelli olarak başvuran ve başvurusu kabul edilen adaylar özür durumlarında bir değişiklik olmasa bile durumlarını belirten dilekçe ve eski raporlarını Aday Bilgi Formuna ekleyerek ÖSYM’ye göndermeleri gerekir.

ALES başvurusu nasıl yapılır?

– Sınava girmek isteyen adaylar başvuru zamanlarında Kılavuz ve Aday Bilgi Formuna ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşabilirler.

– Son iki yıl içinde ÖSYM’nin yapmış olduğu herhangi bir sınava başvuru merkezi aracılığıyla başvurmuş adaylar, ALES başvurularını isterlerse bireysel olarak internet aracılığıyla ya da diledikleri başvuru merkezinde yapabilirler.

– Son iki yıl içinde ÖSYM’nin yapmış olduğu herhangi bir sınava başvuru merkezi aracılığıyla başvurmamış adaylar, ALES başvurularını başvuru merkezi aracılığıyla yapabilirler.

ALES Hangi Zamanlarda Uygulanmaktadır?

– Sınav yılda 2 kez İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde yapılır.

ALES’ in Kapsamı Nedir?

– Sınavda sözel bölüm ve sayısal bölüm olmak üzere iki kısımdan oluşur ve  uygulanır. Sınav 09.30′ da başlar ve 150 dk (2,5 saat) sürer.

ALES’ te Başarı Kriteri Nedir ve Nasıl Atanır?

– 70 puan alanlar başarılı sayılır. Başarılı adaylar genel ve özel şartları taşımaları halinde atanabilirler.

– Bütün yüksek öğretim kurumları lisans üstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınavın sonuçlarını kullanacaklardır. Adayların, sınavdan başvurduğu lisans üstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlilik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. Yüksek öğretim kurumları lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, % 50′ den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaktır. Yüksek öğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla ya da kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

Yurt Dışında Geçerliliği Nedir?

– Yüksek öğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimini görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacaktır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkanlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.

ALES Hangi İllerde Yapılmaktadır?

– Sınav 81 il merkezi ile Lefkoşa (KKTC) ve Bişkek’te (Kırgızistan) yapılır.

ALES Burslarda Geçerli midir?

– Bazı kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilere burs verirken bu sınavın sonuçlarından yararlanmaktadır.

ALES’ te Engelli Adaylar İçin Şartlar Nelerdir?

Özürlü adaylar bu durumlarını gösteren sağlık kurulu raporlarını, özürlerine ilişkim özgeçmişini anlatan bir dilekçe ile Aday Bilgi Formuna eklemelidirler. Başvuru işlemi bittikten sonra özürlü duruma gelen adayların raporlarını bir dilekçe ekinde ÖSYM’ ye göndermeleri gerekir. Daha önceki yıllara özürlü olarak başvuran ve başvurusu kabul edilen adaylar, özür durumlarında bir değişiklik olmasa bile durumlarını belirten dilekçe ve eski raporlarını Aday Bilgi Formu’ na ekleyerek ÖSYM’ ye göndermeleri gerekir.

Başvuru merkezleri ALES başvuru tarihleri arasında ÖSYM’ nin internet sitesinde yayımlanır. Sınavda adaylara sözel ve sayısal bölümden oluşan test uygulanır. Sayısal bölümde 50′ şer sorudan oluşan iki test, sözel bölümde 50′ şer sorudan oluşan 2 test bulunmaktadır. Bütün adaylar toplamda 150 soru cevaplayacaktır. Sınav giriş belgelerini adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’ nin sitesinde Aday İşlemleri bölümünden sınav tarihinden 10 gün önce alabilirler.

Şimdiden Başarılar…


👉 DGS Nedir? 2023 DGS Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bizi Instgram’dan takip etmek için TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu