Nasıl Olunur?

Diplomat Nasıl Olunur? Diplomat Maaşı 2024 Ne Kadar?

Diplomat Nasıl Olunur? Diplomat Maaşı 2024 Ne Kadar? Diplomat Olmak isteyen adayların en çok merak ettiği Hangi Bölümlerden Diplomat Olunur? Diplomatlar Ne Mezunu? Diplomat Olma Şartları Nelerdir? Diplomatlar Kaç Dil Bilmeli? soruların cevapları ve Diplomat Olmak İçin merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

Diplomat Nasıl Olunur?

diplomat nasil olunur

Önemli görevleri olan meslekler arasında yer alan Diplomatlar; Dış politikayla uğraşan ve kendi ülkesini yurt dışında temsil eden görevlilerdir? Diplomat Nasıl olunur? sorusuna geçmeden önce Diplomat Nedir? kısaca bilgi verelim. Bir diplomat, genellikle devletler arasındaki ilişkileri düzenlemek, temsil etmek ve yönetmekle görevli olan profesyonel bir kişidir.

Diplomatlar, uluslararası ilişkilerin yönetimi, anlaşmaların müzakeresi, uluslararası sorunların çözümü ve barışçıl işbirliğinin sağlanması gibi konularda çalışırlar. Onların temel amacı, ülkeler arasındaki iletişimi ve işbirliğini artırmak, ulusal çıkarları savunmak ve uluslararası düzeyde barışı ve istikrarı teşvik etmektir.

Ayrıca; büyükelçi, konsolos, elçilik personeli, dışişleri yetkilileri gibi farklı unvanlarda ve pozisyonlarda görev yapabilirler. Görevleri, ülkelerinin çıkarlarını korumak ve temsil etmek, diğer ülkelerle iletişim kurmak, anlaşmaları müzakere etmek, uluslararası toplantılara katılmak ve kriz durumlarında arabuluculuk yapmak gibi çeşitli alanları kapsar.

Özetleyecek olursak; Diplomatlar, genellikle uluslararası hukuk, siyaset, kültür ve iletişim alanlarında uzmanlaşmış kişilerdir. Birçok diplomatik görev, ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sürdürmek için kesintisiz iletişim ve diplomasi çabaları gerektirir.


Diplomat Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

diplomat olmak icin gerekli sartlar nelerdir

Diplomat olmak için; üniversitelerin 4 yıllık iktisadi ve idari bilimler ile hukuk fakültesinden mezun olunması gerekir. Diplomasi alanında doğrudan kariyer hedefi barındıran bölümler ise siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve hukuk bölümleridir. bilmelisiniz ki; ilgili bölümlerden mezun olmakla diplomat olma yolu açılmaz. Ülkemizde diplomat olmak isteyenlere bekleyen bir sınav mevcuttur.

Dış İşleri Bakanlığı tarafından yapılan Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Giriş Sınavı, belli başlı şartları karşılayan kişilerin başvurabileceği bir sınavdır. Buna göre Dış İşleri Bakanlığı tarafından uygulanan sınavın başvuru şartları şöyledir:

 • T.C Vatandaşı Olmak,
 • 35 Yaşını Doldurmamış Olmak,
 • Yurt İçindeki Üniversitelerin ya da YÖK Tarafından Denkliği Onaylanmış Yurt Dışı Üniversitelerin 4 yıllık Lisans Bölümlerinden Mezun Olmak,
 • YDS ya da Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından Belirtilen Asgari Puanları Almak, (İngilizce için belirlenen asgari puan 85’tir.)

Bu şartları yerine getiren adaylar iki aşamadan oluşan sınava başvurabilirler. Bu sınavdan bahsedecek olursak; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada adayların ilgili pozisyonlara uygunluğunu ölçer. Yazılı sınavda, bir diplomatta mutlaka ama mutlaka bulunması gereken yabancı dil yetkinliği ölçülür.

Yazılı sınavda yer alan aşamalar şu şekildedir; Türkçe kompozisyon yazımı, yabancı dilde kompozisyon, yabancı dilden Türkçeye çeviri ve Türkçeden yabancı dile çeviri. Yazılı sınavın her bir bölümündeki geçme notu ise 70’tir.

Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar sözlü sınava girme hakkı kazanırlar. diğer bir deyişle mülakat olarakda adlandırabileceğimiz sözlü sınavda adayın; alan bilgisi, muhakeme ve kavrayış yetkinliği, genel kültür düzeyi ve Türkçe ile yabancı dilde kendini ifade etmesi istenir.

Sözlü sınavın genel geçme notu ise 70’tir. Sınavlarda başarı gösteren adaylar; meslek memuru olarak yurt dışı faaliyetlerinde görevlendirirler. Meslek memuru tanımı; üçüncü katiplikten başlamak üzere büyükelçiye değin uzanan diploması mesleklerini içerir.

Diplomat olmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları takip ederek bu hedefe ulaşabilirsiniz:

Eğitim: Diplomatik kariyere başlamak için genellikle üniversite eğitimi önemlidir. Hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi gibi alanlarda lisans eğitimi almak

Yabancı Dil Yeteneği: Diplomatlar, uluslararası ilişkileri yönetmek ve farklı ülkelerle iletişim kurmak için en az bir yabancı dilde yeterli düzeyde yetenek sahibi olmalıdır. İyi derecede İngilizce, bilmek gereklidir. Ayrıca; Yazılı eleme aşamasında, adayın sınava gireceği yabancı dilde (İngilizce, Fransızca veya Almanca) kompozisyon, Türkçe’den yabancı dile çeviri ve yabancı dilden Türkçe’ye çeviri bölümleri bulunur. Almanca’dan sınava gireceklerin, İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden de sınava girmeleri zorunludur.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS): Türkiye’de diplomat olabilmek için Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen KPSS’ye girmeniz gerekmektedir. Bu sınav, kamu sektörü için personel alımlarında kullanılan bir sınavdır ve diplomatlık kariyerine girişte önemlidir.

Dışişleri Bakanlığı Sınavları: KPSS’de başarılı olan adaylar, Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ve diplomatlık sınavlarını içeren aşamaya geçerler. Bu sınavlar, genel yetenek ve genel kültür gibi alanlarda bilgi ve yetenekleri ölçmeyi amaçlar.

Mülakat ve Değerlendirme: Sınavları başarıyla geçen adaylar, mülakat aşamasına çağrılırlar. Mülakatta, genel kültür, uluslararası ilişkiler, siyaset ve aktüel konular hakkında sorular yöneltilir. Ayrıca liderlik yetenekleri, iletişim becerileri ve diğer kişisel nitelikler de değerlendirilir.

Eğitim ve Staj: Diplomat adayları, başarılı olduktan sonra Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitim programına katılırlar. Bu programda diplomatlık mesleğinin temel ilkeleri, uluslararası hukuk ve diğer konular öğretilir. Ayrıca, adaylar çeşitli elçiliklerde veya konsolosluklarda staj yapabilirler.

Atama: Eğitim ve stajın tamamlanmasının ardından, diplomat adayları farklı görev bölgelerine atandıkları ve görevlerine başladıkları bir atama sürecine girerler.

Diplomatlık kariyeri oldukça rekabetçi ve zorlu bir süreç gerektirir. Bu nedenle başvurmadan önce gereken hazırlığı yapmak ve süreci ciddiyetle takip etmek önemlidir. Dışişleri Bakanlığı’nın resmi web sitesi ve ilgili kaynaklar, güncel bilgi ve gereksinimler hakkında size daha fazla yardımcı olabilir.

Ayrıca belirtelim ki Diplomat Olmak İçin aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı meslek memuru olmak için, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan devlet memuru olma koşullarına ilaveten aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) Yazılı eleme sınavının ilk günü itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak,
 2. b) Siyasal  Bilgiler, İktisat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin dört yıl süreli  eğitim veren uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyaset bilimi, iktisat,  maliye, işletme ve ekonomi bölümlerinden, Hukuk Fakültelerinden veya bu dallara  öğrenim programlarında ağırlıklı olarak yer veren (bu konuda Bakanlığın takdiri  esastır) denkliği YÖK tarafından onaylanmış yabancı öğrenim kurumlarından mezun  olmuş olmak) ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavından, Bakanlığımız aday meslek memurluğuna giriş için belirlenmiş puan türünden (KPSS36) , sınav ilanında duyurulacak yeterli puanı almak,
 3. d) Erkek adaylar için, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak,
 4. e) Her türlü iklim şartlarına dayanıklı olduğunu tam teşekküllü resmi hastane raporu ile belgelemek (bu belge sınavı kazananlardan istenecektir). (Aday Meslek Memurluğu Sınavına en fazla üç defa katılınabilir.)

Sınav Konuları Nelerdir ?

Yazılı eleme aşamasında, adayın sınava gireceği yabancı dilde (İngilizce, Fransızca veya Almanca) kompozisyon, Türkçe ‘den yabancı dile çeviri ve yabancı dilden Türkçe ‘ye çeviri bölümleri bulunur. Almancadan sınava gireceklerin, İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden de sınava girmeleri zorunludur. Ayrıca, iki dilden birden sınava girmek de mümkündür.

Sınavın yazılı aşamasını kazanan adaylar sözlüye çağırılır.

Sözlü sınavda adaylara, Siyasi Tarih (Osmanlı Siyasi Tarihi, 1789’dan günümüze kadar Dünya Siyasi Tarihi, Türk İnkılâp Tarihi), Uluslararası Politika, Anayasa Hukuku, Siyasal Sistemler ve İnsan Hakları, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Uluslararası Hukuk, Devletler Özel Hukuku, Hukukun Temel Kavramları ve Medeni Hukuk, Türkiye Ekonomisi, Maliye, Uluslararası Ekonomi ve Genel Kültür konularında sorular yöneltilmektedir.

Mülakat şeklinde yapılan sözlü sınavda adaylar, yukarıda belirtilen konuların tümünden bir defada sınava tabi tutulur. Yazılı ve sözlü sınavlarda tam not 100 olup, geçer not 70’tir. Yazılı sınavlarda her sınav için ayrı değerlendirme yapılmakta olup, sınavın her bölümünden geçer not almak şarttır. Başarı sırasını bu sınavlarda alınan notların toplamı belirler.

Yazılı sınavlarda başarı sağlayanlar sözlü sınava alınırlar. İkinci yabancı dilden alınan notların ortalamasının 60’tan fazlası sınav notları toplamına eklenir. Ancak, bu ekleme, asıl dil sınavındaki başarısızlığı telafi etmez. Diğer taraftan, birinci dil olarak Almanca’dan yazılı eleme sınavına girenlerin İngilizce veya Fransızca’dan da en az 50 almaları gereklidir.

Sınav tarihleri belli başlı gazetelerin Türkiye baskılarında ve Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde sınavdan makul bir süre önce ilan edilir. Bakanlığın Personel Dairesi Başkanlığı’nın 292 13 88-89-90 numaralı telefonlarından sınavla ilgili ilave bilgi alınabilir.

Sınavlar zor, ancak adildir. Adayların kapalı sınav kağıtları, Bakanlığın üst düzey yöneticilerinden oluşan bir komisyon tarafından ayrı ayrı etraflıca değerlendirilir. Değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan başarı tablosu kesindir.

Sözlü sınavlarda ise her bir adayın durumu yine ayrı ayrı ele alınır ve komisyon üyeleri her bir adaya puan verir. Adaylar ve sınav kağıtları nesnel ve önyargılı müdahaleden uzak bir şekilde değerlendirilir. Bu özellik, Dışişleri Bakanlığı’nı, bulunduğu saygın noktada tutan en önemli öğedir.


Diplomat Ne İş Yapar?

diplomat ne is yapar

Genellikle devletler arası ilişkileri yönetmek, temsil etmek ve düzenlemekle görevli profesyonellerdir. Diplomatların temel işlevleri şunlar olabilir:

Ülke Temsilciliği: Diplomatlar, kendi ülkelerini yabancı ülkelerde temsil ederler. Bu temsilcilikler büyükelçilik veya konsolosluk şeklinde olabilir. Diplomatlar, ülkelerinin çıkarlarını savunurken, yabancı ülke yetkilileriyle iletişim kurar ve işbirliğini teşvik ederler.

Uluslararası İlişkiler Yönetimi: Diplomatlar, ülkeler arası ilişkileri yönetirler. Bu ilişkilerin geliştirilmesi, sürdürülmesi ve gerekirse iyileştirilmesi konusunda çalışırlar. Bu bağlamda, diğer ülkelerle anlaşmaların müzakeresi ve imzalanması gibi görevler de diplomatların sorumlulukları arasındadır.

Barış ve Güvenlik Çabaları: Diplomatlar, uluslararası arenada barışı ve güvenliği sağlamak için çalışırlar. Kriz durumlarında arabuluculuk yapabilirler, çatışma çözümüne katkıda bulunabilirler ve uluslararası sorunların çözümü için müzakerelerde yer alabilirler.

Uluslararası Toplantılar ve Konferanslar: Diplomatlar, uluslararası toplantılara ve konferanslara katılarak ülkelerinin görüşlerini dile getirirler. Bu toplantılarda uluslararası konularda bilgi alışverişi yaparlar ve ülkelerinin politikalarını savunurlar.

Bilgi ve İstihbarat Toplama: Diplomatlar, yabancı ülkelerdeki gelişmeleri yakından takip ederler. Bu bilgi ve istihbarat, kendi ülkelerine politika oluşturma ve karar verme süreçlerinde yardımcı olabilir.

Kültürel Diplomasi: Diplomatlar, ülkelerinin kültürel etkinliklerini tanıtmak ve yaymak için çaba sarf edebilirler. Sanat, kültür, eğitim gibi alanlarda etkileşimleri artırarak uluslararası anlayışı ve işbirliğini teşvik edebilirler.

Vatandaşlara Yardım: Konsolosluk görevlileri, yabancı ülkelerdeki vatandaşlara yardım eder. Pasaport, vize, acil durumlar gibi konularda yardımcı olurlar.

Anlaşmazlık Çözümü: Diplomatlar, ülkeler arasında veya uluslararası platformlarda ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözmeye çalışırlar. Bu anlaşmazlıklar ekonomik, politik veya hukuki olabilir.

Diplomatların işlevleri, ülkelerin politikalarına, uluslararası ilişkilerin dinamiklerine ve görev yaptıkları konumlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.


Diplomatın Görevleri Nelerdir?

Genel olarak Dış İşleri Bakanlığının alt dallarına göre diplomatların görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dış İşleri Karar Merkezi

 • Dış işleri misyonlarında gelen mesaj ile yazıları incelemek,
 • Yurt dışı temsilciliklerine gönderilecek görüş ve talimatları hazırlamak,
 • Bakanlık içi onay süreci ile ilgili misyonları iletmek,
 • Bakanlık dahilinde düzenlenen değerlendirme toplantılarına katılım göstermek,
 • Diğer kurum ve kuruluşlar ile eş güdümlü toplantılar düzenleyip gerekli yazışmaları yapmak,
 • Yabancı misyon temsilcileriyle görüşüp çeşitli konularda Türkiye’nin görüş ve önerilerini iletmek,
 • Üst düzey dış ziyaretlerde gereken hazırlıkları yapmak ve görüşmelerde mutabık kalınan konuları takip etmek,
 • Yerli ve yabancı gruplara Türk dış politikası ile ilgili brifing vermek,
 • Üst düzey yönetici ile siyasetçilerin dış politikayla ilgili konuşma metinlerini kaleme almak.

Büyükelçilik

 • Bulunduğu ülkenin kanaat önderleriyle görüşmeler yapmak ve görüş alışverişinde bulunmak,
 • Büyükelçilikteki yetkililer ve memurların katılımıyla düzenli iç değerlendirme toplantıları organize etmek,
 • Daimi temsilcilikte bulunmayan uluslararası örgütlerle temasları yürütmek,
 • Ülkenin ekonomik ve kültürel tanıtımını içeren seminer, sergi, fuar ve konser gibi etkinlikleri düzenlemek,
 • Bulunduğu ülkenin Türk dernek ve kuruluşlarıyla bir araya gelerek sorun ve beklentileri not etmek,
 • Vatandaşlara konsolosluk hizmetlerini sunmak,
 • Bulunduğu ülkedeki Türk asıllı tutuklu ve hükümlü vatandaşların haklarını korumak,
 • Diğer diplomatik misyon temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunmak,
 • Basın-yayın kuruluşlarında, Türkiye’yle ilgili programlara katılmak ve resmi dış ilişkiler görüşlerini açıklamak,
 • Türkiye’nin çıkarlarına ters ve zarar vermesi muhtemel faaliyetleri takibe almak,
 • Çıkarlara ters gelen faaliyetleri engelleyici çalışmalar yürütmek,
 • İkili ilişkilerde iç ve dış politikayı ilgilendiren konuları, düzenli değerlendirmeler eşliğinde Bakanlık ve diğer misyonlara iletmek.
 • Büyükelçinin yokluğunda onun görev tanımına uygun işleri yerine getirmek.

Daimi Temsilcilik

 • Kuruluş bünyesinde düzenlenen tüm etkinliklerini takip etmek,
 • İlgili toplantı ve seminerlerde Türkiye’yi temsil etmek,
 • Merkezden gelen talimatlar doğrultusunda dış politika görüşlerini savunmak,
 • Önemli konular dahilinde Türkiye’nin görüş ve değerlendirmelerini içeren dokümanlar hazırlamak, dağıtmak,
 • Türkiye’yi ilgilendiren unsurları Bakanlık ve ilgili dış misyonlara raporlar eşliğinde sunmak,
 • Sekreterya yetkilileriyle temas hâlinde olarak Türkiye’nin görüşlerini aktarmak,
 • Türkiye’nin kuruluş organlarına yaptığı adaylık başvurularının, diğer üye ülkelerce desteklenmesi adına lobi faaliyetleri yürütmek.

Yukarıdaki görevlerden de anlaşılacağı üzere diplomatlar; halkla ilişkiler, tanıtım, lobicilik ve genel olarak uluslararası ilişkiler kapsamında ülkenin yurt dışı faaliyetlerini yönetirler.


Diplomat Maaşları 2024 Ne Kadar?

En prestijli ve bir o kadar da önemli meslek gruplarından olan Diplomat 2024 maaşları; 3-5 bin dolar civarındadır. Diplomat maaşı 90 – 160 bin TL arasında değişmektedir. Ancak bu personeller görevleri boyunca devlet görevlisi olarak yaşadıkları için masraflarının da neredeyse hiç olmadığını hatırlatmak gerekir.

Bütün bunların yanında diplomatlar yurt dışı görevleri bağlamında çok önemli mali haklar da elde eder. Öyle ki, bu haklar aldıkları maaşın dahi önüne geçebilir. Bunlar aile yardımı, eğitim yardımı, Türkiye’ye geliş-gidiş masraflarına katkı, teşvik ödeneği ve tazminat hakkı olarak sıralanabilir.

Aile yardımı: Eş için %5, her bir çocuk için %2,5 olarak belirlenen ödenektir.

Eğitim yardımı: Yurt dışında okuyan diplomat çocuklarının yıllık okul masraflarının %50’si olarak belirlenmiştir.

Türkiye’ye geliş-gidiş masraflarına katkı: İki yılda bir diplomat, eşi ve çocuklarının Türkiye’ye geliş-gidiş biletlerini kapsar.

Teşvik ödeneği: Mahrumiyet bölgelerinde görev yapan diplomatların yurt dışı aylığının %15’i olarak belirlenmiştir.

Tazminat hakkı: Can güvenliğini tehdit eden durumlara karşın diplomatın bulunduğu ülkeyi terk etme zorunluluğu doğduğunda veya yaralanma meydana geldiğinde ödenir. Tazminat memurun 6 aylık maaşını geçemez.


 👇İlginizi Çekebilir 👇

👉Kaymakam Nasıl Olunur ?

👉İcra Katibi Nasıl Olunur?

👉 Bizi Instagram’ dan takip etmek için TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu