Çıkmış Sorular

5. Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları Tüm Yıllar PDF İndir

5. Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir. 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yani İOKBS girecek öğrenciler sınava girmeden önce daha önceki yıllarda çıkmış soruları kaynak olarak kullanarak sınava hazırlanmaktadırlar. Bizde bu yazımızda 5. Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Soruları ve CevaplarıPDF formatında hazırladık.

5. Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF

5 sinif bursluluk sinavi cikmis sorular ve cevaplari pdf

Her yıl yapılan MEB tarafından yapılan Bursluluk sınavı 2023 yılında 3 eylülde yapılacaktır. Bursluluk sınavı hakkında kısaca bilgi verecek olursak; daha önceki yıllarda Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olarak bilinen İOKBS bursluluk sınavı açılımı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavıdır. Bu sınav ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde devlet tarafından maddi destek alabilmeleri için uygulanmaktadır.

Sınava girip  başarı elde ederek burs almaya hak kazanan öğrenciler, öğrenim gördükleri süre boyunca hiçbir disiplin cezası ve benzeri problemle ile karşı karşıya kalmadıkları sürece burs almaya devam ederler. Bu sınava her sene yeniden girmelerine gerek yoktur. Burs alma hakkının bir kez kazanılmış olması yeterli olmaktadır.

Bursluluk sınavında5. sınıfa giden öğrenciler, 6. sınıfa giden öğrenciler ve 7. sınıfa giden öğrenciler tüm derslerden sorumludur. Türkçe dersinden 25 soru, Matematik dersinden 25 soru, Fen Bilimleri dersinden 25 soru ve Sosyal Bilgiler dersinden de 25 soru olmak üzere toplamda 100 soru sorulacaktır. Bursluluk Sınav süresi 120 Dakikadır.

Aşağıdaki bağlantıları kullanarak 5. Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF formatında indirebilirsiniz.

2022 5. Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları 

2021 5. Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları 

2020 5. Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları 

2019 5. Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları 

2018 5. Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları 

2017 5. Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları 


5. Sınıf Bursluluk Sınavı Türkçe Konuları

5 sinif bursluluk sinavi turkce konulari

5. sınıf bursluluk sınavında çıkacak Türkçe dersi konuları:

1. Anlam Bilgisi

1.1. Sözcükte Anlam
Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam
Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler
Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Deyimler
Atasözleri

1.2. Cümlede Anlam
Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
Amaç-Sonuç Cümleleri
Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
Karşılaştırma Cümleleri
Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
Örtülü Anlam
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)
Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek / Çıkarılamayacak Yargılar, Cümle Tamamlama / Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler)

1.3. Parçada Anlam
Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu)
Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafın Akışını Bozan Cümle, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme)
Metinde Gerçek ve Kurgusal Unsurlar
Görsel Yorumlama
Harita ve Kroki Okuma
Tablo ve Grafik Okuma
Karikatür Okuma

2. Yazım Bilgisi

Harfler
Ses Türemesi (Ünlü Türemesi – Ünsüz Türemesi)
Ses Düşmesi (Ünlü Düşmesi – Ünsüz Düşmesi)
Ünsüz Benzeşmesi
Ünsüz Yumuşaması
Yazım (İmla) Kuralları (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Sayıların Yazımı, “de” ve “ki” Bağlaçlarının Yazımı, “mi” Ekinin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler)
Noktalama İşaretleri (Nokta , virgül , iki nokta , noktalı virgül , üç nokta , soru işareti , ünlem işareti , tırnak işareti , kesme işareti , eğik çizgi , uzun çizgi, kısa çizgi, yay ayraç)

3. Dil Bilgisi

Kök (İsim ve Fiil Kökleri)
Ek (Yapım Ekleri ve Çekim Ekleri)
4. Metin Türleri ve Söz Sanatları
Söz Sanatları (Benzetme, Kişileştirme, Abartma)
Yazı (Metin) Türleri (Hikâye, Fabl, Masal, Haber)


5. Sınıf Bursluluk Sınavı Matematik Konuları

5. sınıf bursluluk sınavında çıkacak matematik dersi konuları:

1. SAYILAR VE İŞLEMLER

Doğal Sayılar
Doğal Sayılarla İşlemler
Kesirler
Kesirlerle İşlemler
Ondalık Gösterim
Yüzdeler

2. GEOMETRİ VE ÖLÇME

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
Üçgen ve Dörtgenler

3. VERİ İŞLEME

Sıklık tablosu ve sütun grafiği
Uzunluk ölçme birimleri
Zaman ölçme birimleri
Dikdörtgenin alanı
Dikdörtgen prizmasının alanı


5. Sınıf Bursluluk Sınavı Fen Bilimleri Konuları

5. sınıf bursluluk sınavında çıkacak fen bilimleri dersi konuları:

1. Ünite – Güneş, Dünya ve Ay
2. Ünite – Canlılar Dünyası
3. Ünite – Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme
4. Ünite – Madde ve Değişim
5. Ünite – Işığın Yayılması
6. Ünite – İnsan ve Çevre
7. Ünite – Elektrik Devre Elemanları / Fiziksel Olaylar
Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları
Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler


5. Sınıf Bursluluk Sınavı Sosyal Bilgiler Konuları

5. sınıf bursluluk sınavında çıkacak sosyal bilgiler dersi konuları:

1. ÜNİTE: BİREY VE TOPLUM
2. ÜNİTE: KÜLTÜR VE MİRAS
3. ÜNİTE: İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER
4. ÜNİTE: BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM
5. ÜNİTE: ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
6. ÜNİTE: ETKİN VATANDAŞLIK
7. ÜNİTE: KÜRESEL BAĞLANTILAR


5. Sınıf Bursluluk Sınavı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

5. sınıf bursluluk sınavında çıkacak din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi konuları:

1. ÜNİTE: ALLAH İNANCI
2. ÜNİTE: RAMAZAN VE ORUÇ
3. ÜNİTE: ADAP VE NEZAKET
4. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED (s.a.v.) VE AİLE HAYATI
5. ÜNİTE: ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ


İOKBS Bursluluk Sınavına Kimler Girebilir?

  • Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olanlar,
  • Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşıyanlar,
  • Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olanlar,
  • İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almayanlar,
  • Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunan. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmeyen (Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınır) öğrenciler sınava başvurabilir.
  • Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmez.

İlginizi Çekebilir 👇

👉 2023 İOKBS Bursluluk Sınavına Kaç Gün Kaldı? 2023 Bursluluk Sınavı Geri Sayım Sayacı

👉 İstanbul En İyi Liseleri ve Taban Puanları 2023 LGS

👉 Anadolu Lisesi Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2023 MEB

👉 Fen Lisesi Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2023 MEB


Bizi Instagram’ dan takip etmek için TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu