Çıkmış Sorular

8. Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları Tüm Yıllar PDF İndir

8. Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir. 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yani İOKBS girecek öğrenciler sınava girmeden önce daha önceki yıllarda çıkmış soruları kaynak olarak kullanarak sınava hazırlanmaktadırlar. Bizde bu yazımızda 8. Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Soruları ve CevaplarıPDF formatında hazırladık.

8. Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF

8 sinif bursluluk sinavi cikmis sorular ve cevaplari tum yillar pdf

Her yıl MEB tarafından yapılan Bursluluk sınavı 2023 yılında 3 eylülde yapılacaktır. Bursluluk sınavı hakkında kısaca bilgi verecek olursak; daha önceki yıllarda Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olarak bilinen İOKBS bursluluk sınavı açılımı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavıdır. Bu sınav ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde devlet tarafından maddi destek alabilmeleri için uygulanmaktadır.

Sınava girip  başarı elde ederek burs almaya hak kazanan öğrenciler, öğrenim gördükleri süre boyunca hiçbir disiplin cezası ve benzeri problemle ile karşı karşıya kalmadıkları sürece burs almaya devam ederler. Bu sınava her sene yeniden girmelerine gerek yoktur. Burs alma hakkının bir kez kazanılmış olması yeterli olmaktadır.

Bursluluk sınavında; 5. sınıfa giden öğrenciler, 6. sınıfa giden öğrenciler ve 7. sınıfa giden öğrenciler ve 8. sınıfa giden öğrenciler tüm derslerden sorumludur. Türkçe dersinden 25 soru, Matematik dersinden 25 soru, Fen Bilimleri dersinden 25 soru ve Sosyal Bilgiler dersinden de 25 soru olmak üzere toplamda 100 soru sorulacaktır. Bursluluk Sınav süresi 120 Dakikadır.

Aşağıdaki bağlantıları kullanarak 8. Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF formatında indirebilirsiniz.

2022 8. Sınıf Bursluluk Sınavı

2021 8.Sınıf Bursluluk Sınavı

2020 8. Sınıf Bursluluk Sınavı

2019 8. Sınıf Bursluluk Sınavı

2018 8. Sınıf Bursluluk Sınavı

 


8. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları 2023

8.sinif bursluluk sinavi konu dagilimi

8. sınıfa giden öğrencilere Bursluluk sınavında:

Türkçe: 25 soru,

Matematik: 25 soru,

Fen Bilimleri: 25 soru

Sosyal Bilgiler: ( T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ) dersinden de 25 soru olmak üzere toplamda 100 soru sorulur ve sınav süresi 120 dakikadır yani 2 saattir. 8. sınıf bursluluk sınavı Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri konuları aşağıdaki gibidir.

8. Sınıf Bursluluk Sınavı Türkçe Konuları

8. sınıf bursluluk sınavında çıkacak Türkçe dersi konuları:

1. Sözcükte Anlam

Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam

Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Deyimler

Atasözleri

Özdeyişler (Vecizeler)

2. Cümlede Anlam

Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri

Amaç-Sonuç Cümleleri

Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri

Karşılaştırma Cümleleri

Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler

Örtülü Anlam

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)

Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek / Çıkarılamayacak Yargılar, Cümle Tamamlama / Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler)

Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri (Tanım, Öneri, Varsayım, Eleştiri, Uyarı, Tasarı, Tahmin, Olasılık, Abartma, İkilem Cümleleri)

Cümleye Hakim Olan Duygu (Yakınma, Hayıflanma, Sitem, Pişmanlık, Özlem, Ön Yargı, Şaşırma, Endişe, Küçümseme, Azımsama, Beklenti, Yadsıma Cümleleri)

3. Parçada Anlam

Anlatım Biçimleri (Betimleme, Öyküleme, Açıklama, Tartışma)

Düşünceyi Geliştirme Yolları (Tanımlama, Karşılaştırma, Örnekleme, Tanık Gösterme, Benzetme, Sayısal Verilerden Yararlanma)

Anlatıcı Türleri (Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım, Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım)

Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu, Paragrafta Duygular ve Duyular)

Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafın Akışını Bozan Cümle, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme)

Tablo ve Grafik İnceleme

Görsel Yorumlama

4. Yazım Bilgisi

Yazım (İmla) Kuralları (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Sayıların Yazımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı, Kısaltmaların Yazımı, Bazı Bağlaç ve Eklerin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler)

Noktalama İşaretleri (Nokta, virgül, iki nokta, noktalı virgül, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, tırnak işareti, kesme işareti, eğik çizgi, uzun çizgi, kısa çizgi, yay ayraç)

5. Dil Bilgisi

Fiilimsi (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil, Zarf-Fiil)

Cümlenin Ögeleri (Yüklem, Özne, Nesne, Dolaylı Tümleç, Zarf Tümleci)

Cümle Vurgusu (Eylem Cümlelerinde Vurgu)

Fiillerde Çatı (Etken ve Edilgen Fiil, Geçişli ve Geçişsiz Fiil)

Cümle Çeşitleri (İsim ve Fiil Cümlesi, Kurallı ve Devrik Cümle, Basit, Birleşik, Sıralı, Bağlı Cümle)

Anlatım Bozuklukları (Yapı Bakımından Anlatım Bozuklukları)

6. Metin Türleri ve Söz Sanatları

Söz Sanatları (Abartma, Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Karşıtlık)

Yazı (Metin) Türleri (Fıkra, Makale, Deneme, Roman, Destan)


8. Sınıf Bursluluk Sınavı Matematik Konuları

8. sınıf bursluluk sınavında çıkacak Matematik dersi konuları:

1. SAYILAR VE İŞLEMLER

Çarpanlar ve Katlar

Üslü İfadeler

Kareköklü İfadeler

2. CEBİR

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Doğrusal Denklemler

Eşitsizlikler

4. VERİ İŞLEME

Veri Analizi

5. OLASILIK

Basit Olayların Olma Olasılığı

6. GEOMETRİ

Üçgenler

Eşlik ve Benzerlik

Dönüşüm Geometrisi

Geometrik Cisimler


8. Sınıf Bursluluk Sınavı Fen Bilimleri Konuları

8. sınıf bursluluk sınavında çıkacak Fen Bilimleri dersi konuları:

1. Ünite – Mevsimler ve İklim

2. Ünite – DNA ve Genetik Kod

3. Ünite – Basınç

4. Ünite – Madde ve Endüstri

5. Ünite – Basit Makineler

6. Ünite – Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

7. Ünite – Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi


8. Sınıf Bursluluk Sınavı İnkılap Tarihi Konuları

8. sınıf bursluluk sınavında çıkacak İnkılap Tarihi dersi konuları:

1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

2. ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

3. ÜNİTE: MİLLÎ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!

4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

5. ÜNİTE: DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI

6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

7. ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI


8. Sınıf Bursluluk Sınavı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

8. sınıf bursluluk sınavında çıkacak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi konuları:

1. KADER İNANCI
2. ZEKÂT VE SADAKA
3. DİN VE HAYAT
4. HZ. MUHAMMEDİN ÖRNEKLİĞİ
5. KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ


İlginizi Çekebilir 👇

👉 5. Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları Tüm Yıllar PDF İndir

👉6. Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları Tüm Yıllar PDF İndir

👉7. Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları Tüm Yıllar PDF İndir

👉 2023 İOKBS Bursluluk Sınavına Kaç Gün Kaldı? 2023 Bursluluk Sınavı Geri Sayım Sayacı

👉 İstanbul En İyi Liseleri ve Taban Puanları 2023 LGS

👉 Anadolu Lisesi Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2023 MEB

👉 Fen Lisesi Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2023 MEB


Bizi Instagram’ dan takip etmek için TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu